ورود به بانک‌هاي ناتراز جدي‌تر شد

بانک مرکزي طبق همان وعده‌اي که رئيس کل آن داده بود، وارد مرحله برخورد با بانک‌هاي ناتراز شد. اولين اقدام در اين زمينه واگذاري حق راي ۶۰ درصد از سهام بانک آينده به وزارت اقتصاد و مرحله بعدي ادامه همين برنامه براي ديگر بانک‌ها با شرايط مشابه است.

سرمايه‌گذاري 2 ميليارد دلاري دولت در 22 طرح بزرگ فولادي

محمدعلي عزيزمحمدي با بيان اينکه ۲۲ طرح بزرگ فولادي در حال اجراست، گفت: اين طرح‌ها جزو ۴٨ پروژه پيشران دولت سيزدهم است.

افزايش ۴۲ درصدي سپرده‌ها و ۴۴ درصدي تسهيلات بانکي در پايان سال ۹۹