نشست کانون با اتاق تهران در راستاي تفاهم نامه همکاري مشترک

به گزارش روابط عمومي کانون،  پيرو اجراي برنامه هاي تعاملي کانون با بخش خصوصي، نشست مشترک مسئولان کانون با مديران عالي اتاق بازرگاني تهران برگزار شد. در اين نشست دکتر احمدي، مدير مرکز خدمات سرمايه‌گذاري اتاق ...

نشست مشترک رئيس شوراي عالي کانون با مسئولان عالي بانک دي

به گزارش روابط عمومي کانون،  پيرو اجراي برنامه هاي تعاملي کانون با نظام بانکي، نشست مشترک مسئولان کانون با مسئولان عالي بانک دي برگزار شد. در اين نشست دکتر رشيدي، معاون اعتبارات و عضو هيات عامل بانک دي و آقاي عسگري، رئيس اداره بررسي و ...

اتاق بازرگاني تهران و کانون مشاوران اعتباري و سرمايه‌گذاري بانکي تفاهم‌نامه همکاري امضا کردند

تلاش دوجانبه براي اهليت‌سنجي سرمايه‌گذاران و اعتباربخشي به پروژه‌هاي نيمه‌تمام

مهندس فرج زاده رييس شوراي کانون مشاوران اعتباري و سرمايه گذاري بانکي : شرکت هاي عضو کانون مشاوران اعتباري و سرمايه گذاري بانکي، بازوي توانمند در زيست بوم تامين مالي کشور هستند

مهندس فرج زاده رييس شوراي کانون مشاوران اعتباري و سرمايه گذاري بانکي در در رويداد ملي فرصت هاي تامين مالي در نظام اقتصادي کشور که در دانشگاه امام صادق (ع )برگزار شد بر نقش موثر شرکت هاي عضو کانون در زيست بوم تامين مالي تاکيد کرد.

با حضور معاون وزير نفت انجام شد امضاي تفاهم‌نامه همکاري شرکت ملي صنايع پتروشيمي و کانون مشاوران اعتباري و سرمايه‌گذاري بانکي

تفاهم‌نامه همکاري شرکت ملي صنايع پتروشيمي و کانون مشاوران اعتباري و سرمايه‌گذاري بانکي به‌منظور سوق دادن منابع سرمايه به سوي صنعت پتروشيمي امضا شد.

تفاهم نامه همکاري سه جانبه با اتاق بازرگاني فرصت مناسبي براي هم افزايي في مابين براي شناسايي فرصت هاي سرمايه گذاري است

تفاهم نامه همکاري في مابين کانون مشاوران اعتباري وسرمايه گذاري بانکي، اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران و انجمن شرکت هاي مشاور سرمايه گذاري و نظارت بر طرح ها با حضور مديران ارشد اين سه نهاد با هدف استفاده از فرصت هاي سرمايه گذاري امضا رسيد.

در راستاي گسترش همکارهاي کانون با مجموعه بانکي کشور تفاهم نامه همکاري في مابين بانک رفاه کارگران با کانون مشاوران اعتباري و سرمايه گذاري بانکي امضا شد

با هدف هم افزايي و استفاده از ظرفيت هاي طرفين تفاهم نامه همکاري کانون با بانک صنعت و معدن امضا شد

تفاهم نامه همکاري في مابين کانون مشاوران و بانک صنعت و معدن با حضور  دکتر علي خورسنديان،  مديرعامل بانک صنعت و معدن  و مهندس عبدالاحدفرج زاده ريس شوراي کانون مشاوران اعتباري و سرمايه گذاري بانکي با هدف هم افزايي در همکاري هاي مشترک و استفاده از ظرفيت هاي في ...

تفاهم نامه همکاري في مابين سازمان مناطق آزاد و ويژه اقتصادي و کانون مشاوران اعتباري و سرمايه گذاري بانکي امضا شد

رئيس شوراي عالي کانون: آمادگي شرکت هاي عضو کانون مشاوران اعتباري و سرمايه گذاري بانکي در ارايه مشاوره سرمايه گذاري بين الملل در کشور

رييس شوراي کانون مشاوران اعتبار و سرمايه  گذاري بانکي، جناب آقاي مهندس فرج زاده بر آمادگي اين نهاد در ارائه مشاوره سرمايه گذاري بين المللي در کشور خبر داد.

 به گزارش روابط عمومي کانون مشاوران اعتباري و سرمايه گذاري بانکي، جناب آقاي مهندس فرج زاده در ...

برگزاري جلسه رئيس شوراي عالي با رئوسا و مديران اعتباري بانک هاي خصوصي

جلسه رئيس شوراي عالي کانون با حضور رئوسا و مديران اعتباري بانک هاي متعدد خصوصي به همت کانون بانکها و موسسات اعتباري خصوصي در سالن آن محل انجام شد .

تفاهم نامه همکاري في مابين کانون مشاوران اعتباري و سرمايه گذاري بانکي با صندوق حمايت از تحقيقات و توسعه صنايع پيشرفته امضا شد

با حضور دکتر نادري منش رييس صندوق حمايت از تحقيقات و توسعه صنايع پيشرفته و مهندس فرج زاده رييس شوراري کانون مشاوران اعتباري و سرمايه گذاري بانکي با هدف گسترش زمينه‌هاي همکاري در حوزه هاي تعريف شده ، تفاهم نامه همکاري به امضا رسيد.

دکتر ضرغامي عضو هيات مديره و معاون طرح و توسعه بانک پارسيان: شرکت هاي عضو کانون تجارب خوبي در زيست بوم تامين مالي کشور دارند

عضو هيات مديره و معاون طرح و توسعه بانک پارسيان در ديدار با رييس شوراي عالي کانون مشاوران اعتباري و سرمايه گذاري بانکي و سرپرست دبيرخانه کانون بر نقش تجارب شرکت هاي عضو کانون در زيست بوم مالي کشور تاکيد کرد.

استقبال تامين سرمايه خليج فارس از همکاري با شرکت هاي عضو کانون مشاوران اعتباري و سرمايه گذاري بانکي

در نشست مشترک في مابين ريس کانون مشاوران اعتباري و سرمايه گذاري بانکي با مدير مهندسي مالي تامين سرمايه خليج فارس بر همکاري مشترک في ما بين اين دو نهاد تاکيد و مورد استقبال دو طرف قرار گرفت.

نمايشگاه ايران پلاست فرصتي ملي براي حضور شرکت هاي عضو کانون مشاوران اعتباري و سرمايه گذاري بانکي

رييس شوراي عالي کانون مشاوران اعتباري و سرمايه گذاري بانکي بر حضورکانون در نمايشگاه ايران پلاست تاکيد و آن را فرصت خوبي براي همکارها در اين حوزه دانسته است.

تشکيل دوره ششم هيات سازش و رسيدگي به تخلفات کانون

به گزارش روابط عمومي کانون مشاوران اعتباري و سرمايه‌گذاري بانکي، ششمين دوره هيات سازش و رسيدگي به تخلفات براساس ماده قوانين بند و ماده 8  و 31 تا 35 اساسنامه کانون، به عنوان يکي از ارکان اصلي کانون با حضور آقايان مهندس فرج‌زاده رئيس و دکتر صابري، نايب‌رئيس شوراي ...

عضو هيات مديره شرکت سرمايه گذاري هاي خارجي ايران: امکان شناسايي ظرفيت هاي برون مرزي سرمايه گذاري خارجي توسط شرکت هاي عضو کانون

دکتر محمدي عضو هيات مديره و مدير کل امور سرمايه گذاري  شرکت سرمايه گذاري هاي خارجي بر نقش شرکت هاي زير مجموعه کانون مشاوران اغتباري و سرمايه گذاري کشور تاکيد کرد.

 

 

 

مديرعامل منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي ماهشهر : نقش شرکت هاي زير مجموعه کانون مشاوران اعتباري و سرمايه گذاري بانکي در توسعه منطقه پتروشيمي ماهشهر موثر مي باشد

دکتر برزگر، مديرعامل منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي ماهشهر بر نقش شرکت هاي زير مجموعه کانون مشاوران اعتباري و سرمايه گذاري بانکي کشور بر توسعه منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي ماهشهر تاکيد کرد.

معاونت توسعه شرکت هاي دانش بنيان: شرکت هاي کانون مشاوران اعتباري و سرمايه گذاري بانکي نقش موثري در ارزش گذاري دارايي هاي نامشهود شرکت هاي دانش بنيان دارند

دکتر اسدي فر معاونت توسعه شرکت هاي دانش بنيان معاونت علمي و فناوري و اقتصادا دانش بنيان بر نقش شرکت هاي کانون مشاوران اعتباري و سرمايه گذاري بانکي نقش موثري در ارزش گذاري دارايي هاي نامشهود شرکت هاي دانش بنيان تاکيد کرد.

رئيس مرکز پژوهش‌هاي اتاق بازرگاني ايران: تاکيد بر هم‌افزايي تجارب اتاق بازرگاني با کانون مشاوران اعتباري و سرمايه‌گذاري بانکي

رئيس مرکز پژوهش‌هاي اتاق بازرگاني ايران با اشاره به نقش موثر کانون مشاوران اعتباري و سرمايه‌گذاري بانکي در تکميل زنجيره ارزش بر هم‌افزايي تجارب با کانون مشاوران تاکيد کرد.  

مشاهده

در راستاي توسعه همکاري‌ها با سازمان سرمايه‌گذاري و کمک‌هاي اقتصادي و فني ايران عنوان شد: کانون مي‌تواند نهاد تنظيم‌گر بازارهاي سرمايه‌گذاري پولي و بانکي باشد

نشست مشترک سازمان سرمايه‌گذاري و کمک‌هاي اقتصادي و فني ايران و کانون با حضور آقايان ابوالفضل کوده‌ئي، مديرکل دفتر سرمايه‌گذاري خارجي سازمان سرمايه‌گذاري و کمک‌هاي اقتصادي و فني ايران، الماسي، معاون مديرکل و سرکار خانم شاملو، کارشناس حقوقي مرکز و آقايان ...

رياست اتاق بازرگاني ايران در راستاي گسترش همکاري کانون عنوان کرد: کانون، حلقه رابط اتاق‌هاي بازرگاني و استانداري‌ها در حوزه سرمايه گذاري

جلسه مشترک کانون و اتاق بازرگاني ايران با حضور آقايان حسين سلاح‌ورزي، رئيس اتاق، پيام باقري نايب رئيس، محمدعلي کريمي، مشاور ارتباطات و رسانه و خانم‌ها اميرخانلو معاون مرکز پژوهش‌هاي اتاق و ترابي از بخش روابط عمومي و آقايان عبدالاحد فرج‌زاده، رئيس شوراي عالي ...

نيکبخت: شرکت‌هاي کانون مشاوران در بررسي کمي و کيفي طرح‌هاي پتروشيمي مي‌توانند نقش بسزايي داشته باشند

مهندس نيکبخت، رييس کل امور بررسي و برآورد طرح‌هاي شرکت ملي صنايع پتروشيمي ايران بر نقش شرکت‌هاي کانون مشاوران اعتباري و سرمايه‌گذاري بانکي  در بررسي کمي و کيفي طرح‌هاي پتروشيمي تاکيد کرد

در راستاي گسترش همکاري کانون با اتاق بازرگاني تهران: فرصت بهره‌گيري اتاق بازرگاني تهران از خدمات مشاوران عضو کانون در اتاق مشترک ايران و عربستان

در راستاي برنامه‌هاي تعاملي با سازمان و نهادها،  نشست مشترک کانون و اتاق بازرگاني تهران با حضور آقاي دکتر احمدي، مدير مرکز خدمات سرمايه‌گذاري اتاق تهران، خانم تفتي، مسئول حقوقي و خانم ...

در راستاي گسترش همکارهاي کانون با صندوق ملي محيط زيست صورت گرفت: تفاهم نامه همکاري في مابين صندوق ملي محيط زيست با کانون مشاوران اعتباري و سرمايه گذاري بانکي امضا شد

در راستاي گسترش همکارهاي کانون با مجموعه بانکي کشور صورت گرفت: تفاهم نامه همکاري في مابين بانک ملت با کانون مشاوران اعتباري و سرمايه گذاري بانکي امضا شد

در راستاي گسترش همکارهاي کانون با مجموعه بانکي کشور و ارايه راهکارهاي راهبردي و تسهيل در طرح هاي داراي توجيه فني ، مالي و اقتصادي  تفاهم نامه همکاري في مابين بانک ملت با کانون مشاوران اعتباري و سرمايه گذاري بانکي امضا شد.

معاون صنايع کوچک: نزديک شدن توانمندي‌هاي کانون مشاوران به شهرک هاي صنعتي در حل مشکلات شان موثر خواهد بود

مهندس لاهوتي معاون صنايع کوچک سازمان صنايع کوچک و شهرک‌هاي صنعتي ايران در ديدار با ريس شورا و دبيرکل کانون مشاوران اعتباري و سرمايه گذاري بانکي بر نزديک شدن پتانسيل هاي اين کانون به شهرک هاي صنعتي تاکيد کرد.

ساماندهي شرکت ها در حوزه اعتباري و سرمايه گذاري نقش موثري در طرح هاي کارآفريني واشتغال دارد

دکتر قاسم رستم پور سرپرست اداره کل نظارت و هماهنگي طرح هاي کارآفريني واشتغال وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعي بر نقش ساماندهي شرکت ها در حوزه اعتباري و سرمايه گذاري نقش موثري در طرحهاي کارآفريني واشتغال تاکيد کرد.

سومين نشست کارگروه بخش بين الملل کانون

در سومين نشست بحث و تبادل‌نظر پيرامون نحوه فعال کردن بخش بين‌الملل کانون مشاوران ضمن تاکيد بر ضرورت ايجاد فعاليت بخش بين‌الملل در کانون، ...

بهره‌گيري صندوق صحا از خدمات مشاوران داراي رسته ارزيابي کانون

در راستاي برنامه‌هاي تعاملي با سازمان و نهادها،  نشست مشترک کانون و صندوق حمايت از تحقيقات و توسعه صنايع پيشرفته (صحا) با حضور آقاي اسدي، دبيرکل کانون، سرکار خانم رحمت، مسئول عضويت و کارشناس رتبه‌بندي و آقايان بياري، رئيس اداره اعتبارسنجي،  ارزيابي طرح‌ها ...

مجمع عمومي عملکرد سال 1401 و برنامه سال 1402 کانون را تصويب کرد

مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده دوره منتهي به 30 آذر سال 1401کانون، ساعت 15 روز چهارشنبه31 خرداد ماه در سالن جلسات اتاق بازرگاني ايران با حضور جمع کثيري از مديران و اعضاي هيات‌مديره شرکت هاي عضو کانون برگزار شد.

بازديد مديران بانک ملت،سينا، خاورميانه و مديرعاملان نهادهاي اقتصادي از غرفه کانون

به گزارش روابط‌عمومي کانون مشاوران اعتباري و سرمايه گذاري بانکي غرفه کانون در روز سوم از  برگزاري پانزدهمين نمايشگاه بورس، بانک و بيمه نيز پذيراي جمع قابل‌توجهي از مسئولان بانکي، پولي و فعالان اقتصادي بود. مديران بانک‌هاي ملت ،سينا و خاورميانه در اين بازديد ...

نمايشگاه فرصتي مغتنم براي ارتباطات موثر براي کانون مشاوران اعتباري و سرمايه گذاري بانکي

به گزارش روابط عمومي کانون مشاوران اعتباري و سرمايه گذاري بانکي، در دومين روز از  برگزاري پانزدهمين نمايشگاه بورس، بانک  و بيمه ،کانون مشاوران اعتباري و سرمايه گذاري بانکي روز پر کاري  را تجربه کرد .

بازديد نايب رئيس کميسيون اقتصادي از غرفه نمايشگاهي کانون

به گزارش روابط عمومي کانون مشاوران اعتباري و سرمايه گذاري بانکي، پيرو برگزاري پانزدهمين نمايشگاه بورس، بانک  و بيمه و حضور کانون مشاوران در اين رويداد اقتصادي، در روز نخست جناب آقايان حسن‌پور، نايب رئيس کميسون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ايران، مديران صندوق ...

رييس صندوق پژوهش و فناوري غير دولتي ماندگار: برون سپاري طرح باعث تسريع در پروژه ها و کاهش هزينه ها مي شود

دکتر کهريزي ريس صندوق پژوهش و فناوري غير دولتي ماندگار در بر نقش برون سپاري طرح  در راستاي کاهش هزينه ها و تسريع در طرح ها تاکيد کرد.

عضو هيات مديره بانک سپه : برون سپاري طرح ها باعث تسريع در پروژها مي شود

دکتر نجف پور عضو هيات مديره بانک سپه در ديدار اعضاي شوراي کانون مشاوران اعتباري و سرمايه گذاري بانکي بر ضرورت برون سپاري طرح ها تاکيد کرد.

مهندس کاظم نيا مشاورمعاونت پترول: برون سپاري مشاوره طرح هاي پتروشيمي جزو برنامه هاي اين معاونت مي باشد

مهندس کاظم نيا مشاورمعاونت برنامه ريزي و توسعه کسب کار گروه سرمايه گذاري و توسعه صنايع تکميلي پتروشيمي خليج فارس در ديدار با مديران کانون مشاوران اعتباري و سرمايه گذاري بانکي بر برون سپاري طرح هاي پتروشيمي تاکيد کرد.

همکاري مشترک کانون مشاوران اعتباري و سرمايه گذاري بانکي با سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران

کانون مشاوران اعتباري و سرمايه گذاري بانکي در خصوص مشاوره در خصوص عارضه يابي فني ، ارزيابي ، تامين مالي و آموزش به شرکت هاي مشترک با سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران بر همکاري مشترک تاکيد کردند.

برگزاري جلسه هم‌انديشي رئيس شوراي عالي با شرکت‌هاي وابسته به بانک عضو کانون

جلسه هم‌انديشي رئيس و دکتر صابري، نايب‌رئيس اول شوراي عالي با حضور مديرعاملان و اعضاي هيات‌‌عامل شرکت‌هاي وابسته به بانک عضو کانون در محل کانون برگزار شد.

برگزاري جلسه بررسي تفاهم‌نامه بانک کشاورزي با حضور رئيس شوراي عالي کانون

جلسه وبينار بررسي تفاهم‌نامه بانک کشاورزي با کانون مشاوران با حضور جمع قابل‌توجهي از شرکت‌هاي عضو کانون که داراي رسته کشاورزي و صنايع تبديلي هستند در محل کانون برگزار شد.

دکتر خياطيان: صندوق هاي پژوهش و فناوري فرصت مناسبي براي همکاري با کانون مشاوران اعتباري و سرمايه گذاري بانکي مي باشد

دکتر صادق خياطيان رييس هيات مديره صندوق نواوري و شکوفايي رياست جمهوري بر همکاري صندوق هاي پژوهش و فناوري با کانون مشاوران اعتباري و سرمايه گذاري بانکي تاکيد کرد.

 

تفاهم‌نامه همکاري‌هاي مشترک في‌مابين بانک کشاورزي و کانون مشاوران اعتباري و سرمايه‌گذاري بانکي

به اطلاع اعضاي محترم کانون مشاوران مي رساند تفاهم نامه في مابين بانک کشاورزي و کانون مشاوران اعتباري و سرمايه گذاري بانکي به منظور هم‌افزايي در ارايه خدمات دوسويه به امضا رسيد.

جلسه همکاري کانون مشاوران با معاونت صنايع کوچک برگزار شد

جلسه همکاري کانون مشاوران اعتباري و سرمايه گذاري بانکي با معاونت صنايع کوچک سازمان صنايع کوچک و شهرک هاي صنعتي وزارت صنعت ، معدن و تجارت برگزار شد.

دکتر کريمي بيراوند: تسهيل در مسير کسب کار و هم افزايي از سياست هاي اصلي معاونت توسعه کار آفريني و اشتغال است

معاون توسعه کار آفريني و اشتغال وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعي در ديدار با مهندس فرج زاده ريس شوراي کانون مشاوران اعتباري و سرمايه گذاري بانکي بر تسهيل در مسير کسب و کار و هم افزايي بين سازماني در اين مسير تاکيد کردند.

جلسه بررسي مدل آموزشي ارائه شده از سوي شرکت‌ مير توسط رئيس شوراي عالي کانون

جلسه تکميلي پيرامون جزئيات ساختاري و اجرايي تفاهم‌نامه آموزشي کانون مشاوران اعتباري با شرکت مشاوره مديريت مير وابسته به شرکت موننکو ايران در تاريخ 21 فروردين ماه سال جاري با حضور رئيس و  دبير شوراي عالي و سرپرست دبيرخانه کانون و سرکار خانم صمدي، مديرعامل شرکت مير ...

انعقاد تفاهم‌نامه آموزشي کانون مشاوران با شرکت مير

تفاهم‌نامه آموزشي کانون مشاوران با شرکت مشاوره مديريت مير وابسته به شرکت موننکو ايران در تاريخ 15 اسفند ماه سال جاري با حضور رئيس شوراي عالي و مديرعامل شرکت مير منعقد گرديد.

برگزاري انتخابات اتاق تهران

انتخابات اتاق تهران، امروز شنبه 20 اسفند ماه در سالن 38 نمايشگاه بين المللي تهران از ساعت 8 تا 18 برگزار مي شود.

علاقه مندان شرکت در اين انتخابات مي توانند با همراه داشتن کارت عضويت اتاق و کارت ملي خود در محل برگزاري حضور بهم برسانند.

جناب مهندس فرج زاده به سمت رييس شوراي عالي کانون منصوب شدند

ايجاد کارگروه بخش بين‌الملل کانون در راستاي توسعه بازار شرکت‌هاي عضو

در دومين نشست بحث و تبادل‌نظر پيرامون نحوه فعال کردن بخش بين‌الملل کانون مشاوران که ظهر روز دوشنبه 24 بهمن ماه به صورت آنلاين و مجازي برگزار گرديد ضمن تاکيد بر ضرورت ايجاد فعاليت بخش بين‌الملل در کانون راه‌هاي همکاري کانون با ...

اعلام فعال ترين شرکت هاي مشاوره سرمايه گذاري کانون

با توجه به آمار ثبت قراردادها در سامانه کانون و پرداخت هاي صورت گرفته طي سال مال گذشته منتهي به 1402/10/01 ، با توجه به ارزش قراردادهاي ثبت شده و پرداختي بابت 3 درصد فعال ترين شرکت هاي عضو کانون بوده اند.

شايان ذکر است،  اين فهرست بصورت فصلي ...

نشست هم انديشي رئيس شوراي عالي با مديران شرکتهاي مستقر در خراسان رضوي

در نشست هم‌انديشي آقاي مهندس فرج‌زاده رئيس شوراي عالي با شرکت‌هاي مستقر در خراسان رضوي که در تاريخ 11 بهمن ماه در مشهد برگزار شد اعضاي کانون به تشريح فعاليت و مشکلات خود پرداختند و پيشنهاداتي در راستاي تحقق اهداف پيش‌بيني شده کانون در حوزه هاي صنعتي، بانکي و ...

حضور نماينده معاونت علمي و فناوري رياست‌جمهوري به منظور بررسي نحوه فعال‌کردن بخش بين‌الملل در کانون

در اولين نشست بحث و تبادل‌نظر پيرامون نحوه فعال کردن بخش بين‌الملل کانون مشاوران که ظهر روز دوشنبه 17 بهمن ماه به صورت آنلاين و مجازي برگزار گرديد ضمن تاکيد بر ضرورت ايجاد فعاليت بخش بين‌الملل در کانون راه‌هاي همکاري کانون با معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري ...

برگزاري مراسم يادبود مدير امور برنامه‌ريزي و توسعه فرهنگي کانون

مراسم يادبود مدير محترم امور برنامه‌ريزي و توسعه فرهنگي کانون مشاوران،  آقاي آرين‌خواه روز 13 دي ماه به ميزباني رئيس و شوراي عالي کانون و با حضور شوراي ادوار کانون، رئيس انجمن شرکت‌هاي مشاوره سرمايه‌گذاري و نظارت بر طرح‌ها، بازرسان، خانواده محترم ايشان و ...

مطالعات امکان سنجي صنايع پيشرفته در انتظار مشاوران عضو کانون

در ادامه برنامه هاي تعاملي با سازمانها و نهادها  ، پيش از ظهر امروز نشست مشترکي در دفتر دکتر محسن نادري منش رئيس هيات مديره و مديرعامل صحا ( صندوق حمايت از تحقيقات و توسعه صنايع پيشرفته ) برگزار شد.

دريافت ايزو توسط شرکت طرح و ساخت نگر انديش

شرکت طرح و ساخت نگرانديش عضو شماره 8830 کانون موفق به دريافت 6 فقره ايزو به شرح زير از مرجع صدور گواهينامه هاي بين المللي EIQM کاندا شد:

9001:2015

14001:2015

45001:2015

10004:2018

1001:2019

HSE-MS ...

حرکت به سوي توسعه همکاريهاي کانون و بانک ملت

پيرو اجراي برنامه هاي تعاملي کانون با نظام بانکي ، پيش از ظهر امروز يکشنبه 27 آذرماه نشست مشترک مسئولان کانون با مديران بانک ملت برگزار شد.

هيأت موسس باشگاه مديران کانون تشکيل شد

در نخستين نشست اعضاي باشگاه مديران کانون، که سه شنبه شب 22 آذر ماه در سالن مجموعه فرهنگي ورزشي بانک ملت برگزار شد حاضران پيشنهادمهندس فرج زاده عضو شوراي عالي کانون ( مسئول برنامه راه اندازي باشگاه مديران ) را مبني بر اتخاذ تصميم ها با خرد جمعي و نظر اکثريت اعضاي باشگاه ...

اعضاي کارگروه بازنگري رسته عارضه يابي انتخاب شدند

 

در دومين نشست بررسي راههاي تقويت کيفي و کمي رسته عارضه يابي که بعد از ظهر دوشنبه 21 آذر ماه به صورت حضوري و آنلاين برگزار شد ضمن تبادل نظر در زمينه تکميل شرح خدمات رسته ، شرايط احراز، حق الزحمه خدمات، حدود وظايف و ... بر تشکيل يک کارگروه تخصصي در جهت مطالعه ...

آغاز بررسي انتخاب مدل آموزشهاي تخصصي کانون

 

مدل آموزش هاي تخصصي کانون در کارگروه آموزش مورد برسي و تبادل نظر قرار گرفت.

پيرو فراخوان کانون مبني بر شناسايي ظرفيت هاي آموزشي داخلي در جهت بهره گيري از خرد جمعي کارشناسان مجرب شرکت هاي عضو در تهيه مدل آموزشي مناسب در کانون، که با حضور6 شرکت که در اين ...

ضرورت برگزاري دوره هاي آموزش عارضه‌يابي / تشکيل کارگروه ويژه تدوين شرح خدمات عارضه يابي

جلسه  بررسي راههاي تقويت رسته عارضه يابي در تاريخ 1 آذر با حضور نمايندگان شرکت‌هاي درخواست کننده و آقايان فرج زاده و فرکاريان اعضاي شوراي عالي کانون و تقوي‌نژاد و آرين‌خواه مديران امور رتبه بندي و برنامه ريزي کانون به صورت حضوري و آنلاين برگزار شد.

بررسي و انتخاب مدل آموزشي مناسب براي تداوم آموزش هاي تخصصي در کانون

پيرو فراخوان کانون مبني بر شناسايي ظرفيت هاي آموزشي داخلي در جهت بهره گيري از خرد جمعي کارشناسان مجرب شرکت هاي عضو در تهيه مدل آموزشي مناسب در کانون، 6 شرکت که در اين زمينه داراي تجربه عملي بودند در نشست آنلاين روز يکشنبه 29 آبان ماه حضور يافتند.

در آغاز اين نشست ...

امکان بهره گيري مشاوران از اطلاعات سامانه صبا در آينده نزديک

سامانه صبا ( صنايع بالا دستي ايران ) در جلسه عصر يکشنبه 29 آبان ماه به کانون مشاوران اعتباري و سرمايه گذاري بانکي معرفي شد.

در ابتداي اين نشست مهندس قديري مدير عامل سامانه صبا که با هدف جمع آوري، تجزيه و تحليل و ارائه خروجي هاي آماري و اطلاعاتي مجتمع ها، کارخانه ...

تاکيد بر ضرورت اخذ تاييديه براي طرح‌هاي سرمايه‌گذاري و بازنگري بر نرخ حق‌الزحمه امکان سنجي مشاوران در جلسه مشترک کانون مشاوران با بانک کشاورزي

نشست مسئولان کانون مشاوران اعتباري و سرمايه‌گذاري بانکي و بانک کشاورزي در راستاي افزايش همکاري‌هاي مشترک در تاريخ 1 آبان در سازمان مرکزي بانک کشاورزي ايران با حضور معاون اعتبارات و طرح‌هاي سرمايه‌گذاري بانک کشاورزي و تني چند از مسئولان ذيربط اين بانک و ...

تاکيد بر رسيدگي به نرخ‌شکني حق‌الزحمه توسط برخي از اعضاي کانون

هجدهمين و آخرين جلسه هم انديشي برخط ( آنلاين ) بعد از ظهر شنبه 30 مهر ماه با حضور مديران و نمايندگان تعدادي از شرکتهاي عضو داراي رتبه الف 2 و الف 1  برگزارشد.

ضرورت ايجاد و فعال سازي بخش بين الملل کانون

هفدهمين جلسه هم انديشي برخط ( آنلاين ) بعد از ظهر شنبه 23 مهر ماه با حضور مديران و نمايندگان تعدادي از شرکتهاي عضو داراي رتبه الف 3 برگزارشد.

در اين نشست که با حضور آقايان مهندس قدسي از شرکت آسه صنعت، مقصودي از شرکت ناموران پژوهش و توسعه، تجزيه چي از شرکت مشانير و ...

لزوم فراهم سازي دسترسي اعضا به ديتا بيس هاي بين المللي

اعضاي حاضر در شانزدهمين نشست هم انديشي خواستار فراهم سازي امکان دسترسي اعضا ديتابيس هاي بين المللي شند.

در اين نشست که روز شنبه 2 مهرماه با حضور تعدادي از شرکت هاي رتبه الف 3 برگزار شد مديران عامل و اعضاي هيئت مديره شرکت هاي سپنود شرق، درسا صنعت و بنياد صنعتي ...

از سر گيري برگزاري دوره هاي آموزشي

در پانزدهمين نشست هم انديشي مديران عامل شرکتهاي عضو، موضوع از سرگيري برگزاري دوره هاي آموزشي مورد تأکيد حاضران قرار گرفت.

کارگشايي معرفي صنايع اشباع در تهيه گزارش هاي امکان سنجي

در چهاردهمين نشست هم انديشي با اعضا که روز شنبه 12 شهريور برگزارشد اعضاي حاضر ضمن استقبال از برقراري دسترسي مشاوران عضو به اطلاعات ظرفيت هاي فعلي توليد و پيش بيني ظرفيت هاي آتي که با همکاري اداره کل دفتر محيط کسب و کار وزارت صمت صورت گرفته، خواستار معرفي صنايع اشباع به ...

بررسي لزوم تأثير دادن پروژه هاي ثبت شده در ارتقاء رتبه اعضاء

سيازدهمين نشست هم انديشي با اعضاِ به گروهي از شرکتهاي مستقر در استان تهران اختصاص داشت که بعد از ظهر روز شنبه 5 شهريورماه به صورت آنلاين برگزار شد.

اين نشست با حضور فعال نمايندگان شرکتهاي مدعو به شرح : کاوه آلبا از شرکت مهندسين مشاور صنعت شناسان خبره، سعادتمند ...

لزوم فراخوان اعضا جهت ارائه راهکارهاي عملي رفع مشکلات شناسايي شده

 

يازدهمين نشست از دور جديد هم انديشي به اعضا به شرکتهاي با رتبه ج3 و ج 2 اختصاص داشت که روز شنبه 29 مرداد برگزارشد.

در اين نشست مديران عامل و نمايندگان شرکت هاي عضو به شرح فرشاد حسين زاده از آويتک، سمانه احمدي از نيک آواي ايرانيان، زهرا صفائي از ...

عدم نظارت بر مصرف تسهيلات بانکي، فسادزاست

متن يادداشت منتشره در پايگاه رسانه تخصصي و آکادميک مالي در ارتباط با توان تخصصي کانون در رسته نظارت

لزوم واگذاري امر نظارت ، همزمان با امکان سنجي طرح به يک مشاور

در آغازين نوبت دور دوم نشستهاي هم انديشي شرکت هاي عضو کانون که با حضور گروهي از شرکتهاي عضو داراي رتبه ج3 مستقر در استان تهران برگزار شد شرکت کنندگان مشکلات و پيشنهادهاي خود را در جهت پيشبرد امور کانون و تسهيل فعاليت مشاوران عضو مطرح کردند.

در اين نشست که روز ...

شکور آرين‌خواه: هر نوع سرمايه‌گذاري، اعم از خُرد و کلان نيازمند امکان‌سنجي است

متن مصاحبه پايگاه خبري - تحليلي فاينو هاب با مدير برنامه ريزي و توسعه فرهنگي کانون 

شکور آرين‌خواه، مدير برنامه ريزي و توسعه فرهنگي کانون مشاوران اعتباري و سرمايه‌گذاري بانکي در ارتباط با ارزيابي کيفي چهاردهمين نمايشگاه بين ...

بازديد رئيس شوراي عالي از غرفه کانون

بازديد رييس شوراي عالي از غرفه کانون

در سومين روز از برگزاري 
چهاردهمين نمايشگاه صنعت مالي (فاينکس) که با حضور بيش از ۱۰۰ شرکت و نهاد مالي در حال برگزاري است، رييس شوراي عالي ضمن بازديد از غرفه کانون ، گزارش عملکرد و دستاوردهاي حضور در نمايشگاه را دريافت کرد

ايجاد بانک اطلاعات در کانون ؛ يک ضرورت جدي است

آخرين نشست هم انديشي شرکتهاي شهرستاني عضو  کانون بعد از ظهر شنبه 25 تيرماه با شرکت در جلسه آنلاين مشکلات و پيشنهادهاي خود را در رابطه با حرفه مشاوره سرمايه گذاري مطرح کردند.

در اين نشست که با حضور مديران عامل شرکت عضو مستقر در استانهاي کهکيلويه و بوير احمد و ...

نرخ شکني ؛ آفت بازار رقابتي مشاوران عضو کانون

مشاوران عضو کانون مستقر در استانهاي کرمانشاه، لرستان و کردستان، در نشست هم انديشي آنلاين 18 تير، نرخ شکني را بزرگترين مشکل خود در بازار رقابتي کار اعلام و درخواست کردند کانون براي جلوگيري از اين رفتار آسيب زا که برخي از مشاوران با عدول از مقررات و تعرفه هاي مصوب منافع ...

ضرورت ورود شوراي عالي به بحث امکان سنجي تسهيلات سرمايه در گردش

در سومين نشست آنلاين از دور دوم نشست هاي اعضاي کانون که شنبه 11 تيرماه از ساعت 15 لي 16.30 به شرکتهاي مستقر در استان هاي سمنان، البرز، قزوين و مرکزي اختصاي داشت مديران عامل شرکت هاي حاضر به توجه شوراي عالي برگزاري دوره هاي آموزشي و کمک به شرکت هاي عضو نوپا تأکيد کردند.

مشاهده

نشست مسئولان کانون با مديران عالي بانک گردشگري

در چارچوب برنامه هاي تعاملي شوراي عالي کانون با نظام بانکي و به منظور معرفي ظرفيت هاي تازه کانون، بعد از ظهر يکشنبه 5 تير، تني چند از اعضاي شوراي عالي و دبير کل کانون با دکتر محمد بيگدلي رئيس هيئت مديره بانک گردشگري ديدار و درباره توسعه همکاري هاي متقابل گفتگو کردند ...

يکسان سازي فرمت بانکها مورد درخواست اعضاي کانون است

در دومين نشست آنلاين از دور دوم نشست هاي اعضاي کانون که شنبه 28 خرداد از ساعت 10 الي 11.30 به شرکتهاي مستقر در استان هاي زنجان و اردبيل اختصاي داشت مديران عامل شرکت هاي حاضر بر يکسان سازي فرمت هاي مورد نظر بانک هاي مختلف تأکيد کردند.

در اين نشست که با حضور خانمها ...

رييس جديد شوراي عالي انتخاب شد

جلسه فوق العاده شوراي عالي کانون با حضور 5 تن از اعضاي محترم اين شورا در تاريخ 1401/03/08 در محل کانون مشاوران برگزار شد.

آغاز دور دوم نشست هاي هم انديشي با اعضاء

در چارچوب برنامه هم انديشي با اعضاي کانون و همفکري با آنان به منظور شناسايي مشکلات مشترک و جستجوي راه حل هاي کاربردي در جهت پيشبرد بهينه امور، نخستين نشست هم انديشي در سال جاري روز شنبه 7 خرداد از ساعت 15 الي 16.30 به صورت برخط (آنلاين ) برگزارشد. 

اين نشست که به ...

مجمع عمومي عملکرد سال 1400 و برنامه سال 1401 کانون را تصويب کرد

مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده دوره منتهي به 30 آذر سال 1400کانون، ساعت 15 روز چهارشنبه 21  ارديبهشت ماه در تالار ايران سالن خليج فارس نمايشگاههاي بين المللي تهران  برگزار شد.

اين نشست که نوبت دوم مجمع عمومي کانون بود پس از استقرار هيأت رييسه، وارد دستور شد ...

عباس شوراني با مصوبه شوراي عالي به دبيرکلي کانون منصوب شد

طي حکمي با امضاي نايب رييس شوراي عالي آقاي عباس شوراني به مدت يک سال سمت دبيرکل کانون منصوب شد.

در حکم نامبرده آمده است :

نظر به مراتب شايستگي و تجارب گرانسنگ مديريتي جناب عالي در سطوح عالي بخش هاي بانکي و صنعت، به موجب اين حکم ، به ...

نماينده وزارت اقتصاد درهيأت عالي نظارت کانون منصوب شد

معاون امور بانکي، بيمه و شرکتهاي دولتي وزارت امور اقتصادي و دارايي با صدور حکمي  آقاي «قربان اسکندري» مديرکل دفتر امور بانکي و بيمه اين وزارتخانه را به عنوان عضو هيأت عالي نظارت کانون مشاوران اعتباري و سرمايه گذاري منصوب کرد.

سيد عباس حسيني در حکمي که ...

پنجمين نشست مجازي هم انديشي با اعضا

در پيگيري برگزاري نشست هاي مجازي هم انديشي با اعضاي کانون که با هدف آشنايي با مشکلات عمومي مشاوران عضو در سراسر کشور و گزارش آن به شوراي عالي کانون جهت بررسي و جستجوي راه حل هاي کاربردي صورت مي گيرد، در دور پنجم ، آقايان آرمان حيدري از شرکت آريانا حامي کارآفرينان فردا، ...

شرکت پژوهشگران فن گستر ايزو 1002 و 1004 دريافت کرد

شرکت پژوهشگران فن گستر با شماره عضويت 8811 کانون مشاوران اعتباري و سرمايه گذاري بانکي، از سوي شرکت IMQ ايتاليا گواهينامه خود را در حوزه هاي مديريت کيفيت، رضايت مشتري، رسيدگي به شکايات و مديريت کيفيت، و پايش و اندازه گيري دريافت کرد.

ضمن تبريک اين ...

چهارمين دوره از نشست هاي هم انديشي با اعضا برگزارشد

در ادامه نشستهاي هم انديشي با اعضاي کانون، شرکت هاي عضو مستقر در استانهاي فارس، بوشهر و خوزستان ميهمان اين نشست آنلاين بودند که عصر روز شنبه 25 ديماه برگزار شد.

شرکت آريانا حامي کارآفرينان فردا واحد نمونه فني مهندسي کشور شد

معاونت آموزش، پژوهش و فناوري وزارت صمت ( صنعت، معدن و تجارت )، شرکت آريانا حامي کارآفرينان فردا را به عنوان واحد نمونه فني مهندسي کشور برگزيد.

حمايت قائم مقام بانک مرکزي از جايگاه کانون

پيرو پيگيري هاي صورت گرفته، بعد از ظهر روز چهارشنبه 22 ديماه تني چند از اعضاي شوراي عالي با آقاي دکتر ابوالحسني قائم مقام محترم بانک مرکزي جمهوري اسلامي ديدار کردند.

سومين نشست هم انديشي با اعضاي کانون

در چارچوب برنامه هم انديشي با اعضاي کانون و همفکري با آنان به منظور شناسايي مشکلات مشترک و جستجوي راه حل هاي کاربردي در جهت پيشبرد بهينه امور، سومين نشست هم انديشي روز شنبه 18 ديماه از ساعت 15 الي 16.30 به صورت برخط (آنلاين ) برگزارشد.  

سومين نشست به مشاوران عضو ...

اعلام فعال ترين شرکت هاي مشاوره سرمايه گذاري کانون

با توجه به آمار ثبت قراردادها در سامانه کانون و پرداختهاي صورت گرفته طي سال مالي گذشته منتهي به 1400/09/30 ، با توجه  به ارزش قراردادهاي ثبت شده ، شرکتهاي مشروحه ذيل به ترتيب بالاترين مبالغ قراردادها ، فعالترين شرکتهاي عضو کانون بوده اند.

دومين نشست هم انديشي با اعضاء برگزار شد

دومين نشست آنلاين هم انديشي با اعضاء با هدف ارتباط مستقيم و مستمر بين کانون و اعضاي آن،  به صورت مجازي با حضور دبيرکل و دو تن از اعضاي محترم شوراي‌عالي و مديرعاملان و روساي هيات مديره شرکت‌هاي عضو کانون روز شنبه ...

نشست هم انديشي با رؤساي ادوار شوراي عالي

بهره مندي از تجارب ذي قيمت رؤساي محترم ادوار شوراي عالي و اعضاي محترم شوراي عالي کانون در 5 دوره گذشته، يکي از برنامه هاي شوراي عالي دوره ششم است.

با توجه به محدوديت هاي کرونايي، مقرر شد در اولين نشست فقط از رؤساي ادوار شوراي عالي دعوت شود.

در اين نشست ...

اولين نشست هم انديشي با اعضاء برگزار شد

نخستين نشست آنلاين هم انديشي با اعضاء با هدف ارتباط مستقيم و مستمر بين کانون و اعضاي آن، برنامه‌هاي هفتگي هم‌انديشي به صورت مجازي با حضور دبيرکل و يکي از اعضاي شوراي‌عالي و مديران شرکت‌هاي عضو کانون روز شنبه 4 دي ماه برگزار شد.

در اين جلسه برخط که به ...

اعضاي جديد به خانواده کانون پيوستند

با پيوستن 9 عضو جديد به مجموعه اعضاي کانون ، تعداد شرکت هاي عضو اين نهاد  از 200 شرکت فراتر رفت .

به گزارش بخش عضويت و رتبه بندي، طي آبان ماه گذشته با نهايي شدن درخواست عضويت 9 شرکت از استان هاي تهران، چهارمحال و بختياري، خوزستان، خراسان رضوي، مرکزي و کردستان ...

الزام بانک صنعت و معدن به استفاده از خدمات مشاوران عضو کانون

پيرو برگزاري چندين  نشست هاي متعدد مسئولان کانون با مديران بانک صنعت و معدن، و پيگيري هاي بعمل آمده ، اين بانک با صدور اطلاعيه اي خطاب به  متقاضيان تسهيلات از اين بانک ، اعلام کرد: بانک صنعت و معدن در حوزه هاي تهيه گزارش توجيهي ( امکان سنجي ) و نظارت بر اجراي طرحهاي ...

برگزاري جلسه با مديران عالي بانک صنعت و معدن

بانک محترم صنعت و معدن  از بدو تاسيس کانون همواره در استفاده از خدمات شرکت‌هاي عضو کانون مشاوران اعتباري و سرمايه‌گذاري بانکي پيشگام بوده است.

دبيرکل جديد کانون معرفي شد

پيش از ظهر امروز جلسه معارفه اقاي رضا پاکدامن حقيقي دبير کل جديد کانون با حضور دکتر حاتمي يزد رييس شوراي عالي کانون و کارشناسان دبيرخانه کانون، برگزار شد.

در آغاز رييس شوراي عالي به سوابق حرفه اي دبيرکل منتخب در حوزه صنعت و تجارت بين الملل اشاره و اظهار ...

دبير کل جديد کانون انتخاب شد

شوراي عالي دوره ششم کانون مشاوران اعتباري و سرمايه گذاري بانکي، آقاي مازيار تقوي نژاد ديلمي را به سمت دبيرکلي کانون برگزيد.

کرونا، ريگي در کفش سرمايه گذاري

آرزو ضيايي- لايحه بودجه سال 1400 در چارچوب برنامه­ هايي 8 گانه و به ويژه «مقابله فعالانه با شيوع ويروس کرونا و کاهش آثار منفي اقتصادي آن» و «توسعه الگوي مشارکت عمومي- خصوصي» ...

دوره آموزشي راهکارهاي افزايش بهره وري در گلخانه برگزار شد

دوره آموزشي راهکارهاي افزايش بهره وري در گلخانه با همکاري مراکز آموزشي Delphy  و Tecnova توسط شرکت راهبر پيشگامام آموت ( عضو کانون ) در کشورهاي هلند و اسپانيا برگزار شد.

اين دوم دوره آموزشي راهکارهاي افزايش بهره وري در گلخانه بود که از تاريخ ...

اعضاي شوراي عالي دوره ششم انتخاب شدند

پيرو دعوت عمومي از اعضاي کانون، مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده کانون با حضور اکثريت اعضاي داراي حق رأي ساعت 16.30  روز دوشنبه 10 خردادا ماه 1400 در محل نمايشگاههاي بين المللي تهران برگزار شد.

مجمع عمومي به منظور رعايت شيوه نامه هاي بهداشتي در جايگاه مراسم ...

اسامي بازرسان قانوني کانديدا در مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده اعلام شد

رزومه بازرسان قانوني داوطلب براي انتخابات شوراي عالي و بازرس قانوني مورخ 10 خرداد 1400 براي اطلاع  اعضاي محترم کانون بر روي سايت قرار گرفت.

اسامي داوطلبان حائز شرايط براي عضويت در شوراي عالي اعلام شد

هيأت عالي نظارت صلاحيت اکثريت داوطلبان عضويت در شوراي عالي را تأييد کرد.

هيأت عالي نظارت کانون پس از بررسي مدارک مثبته داوطلبان عضويت در شوراي عالي دوره ششم کانون ، 14 نفر از آنان را حائز شرايط براي شرکت در انتخابات شوراي عالي کانون تشخيص داد و طي نامه اي رسمي ...

گزارش عملکرد کانون در دوره منتهي به 30 آذر 1399

در ديباچه گزارش، رييس شوراي عالي در پيامي ضمن عرض تهنيت بهار نو، براي همه اعضاي کانون آرزوي تندرستي و توفيق خدمت روزافزون براي آنان، از همکاري ها و همراهي هاي اعضاي کانون در مسير اجراي برنامه هاي کانون در سال 1399 طي دوره پنجم شوراي عالي و تلاش در جهت ادامه اين راه به ...

اخبار کانون ويژه نامه معرفي دبيرکل جديد منتشر شد

اخبار کانون (شماره بهمن ماه) با عنوان ويژه نامه معرفي دبيرکل کانون منتشر شد. 

اخبار کانون ويژه آذرماه منتشر شد

نخستين عنوان شماره آذرماه نشريه اخبار کانون پروژه هاي نيمه تمام دولتي حاصل عدم توجه کافي به کار مشاوران سرمايه گذاري است که از گفت و گويي با دکتر علي رحماني مديرعامل شرکت مشاوره سرمايه گذاري نيکي گستر و مديرعامل سابق شرکت بورس اوراق بهادار تهران انتخاب شده است . وي در ...

نشست معارفه دبيرکل جديد با کارکنان دبيرخانه کانون

بعداز ظهر ديروز ( دوشنبه 8 ديماه) دبيرکل جديد کانون از طرف رييس شوراي عالي به کارکنان دبيرخانه معرفي شد.

شرکت طرح جهاني بناي صنعت اردبيل واحد نمونه فني مهندسي کشور شد

 

معاونت آموزش، پژوهش و فناوري وزارت صمت ( صنعت، معدن و تجارت )، شرکت طرح جاني بناي صنعت اردبيل عضو کانون را به عنوان واحد نمونه فني مهندسي کشور برگزيد.

در نهمين جشنواره پژوهش و فناوري بخش صنعت و معدن و تجارت که صبح امروز ( دوشنبه 24 آذر ماه ) به صورت ...

نشست اعضاي هيأت عالي نظارت کانون با اعضاي شوراي عالي

نشست مشترک هيأت عالي نظارت و شوراي عالي کانون، چهارشنبه 5 آذر برگزار شد.

در پي معرفي اعضاي جديد هيأت عالي نظارت کانون از طرف اداره کل دفتر امور بانکي و بيمه وزارت امور اقتصادي و دارايي، اولين نشست اعضاي هيأت با تني چند از اعضاي شوراي عالي کانون، ...

اخبار کانون ويژه مهر و آبان با موضوع شرکت هاي دانش بنيان منتشر شد

 

دوازدهمين شماره اخبار کانون با يادداشتي با عنوان آمورشهاي آنلاين؛ تبديل تهديدها به فرصت انتشار يافت. در بخشي از اين يادداشت مي خوانيم: هنر انسان زيرک به خصوص انسان‌هاي فرهيخته، در کسب و تقويت مهارت هاي تبديل تهديد‌ها به فرصت‌ها و خلق فرصت‌هاي ...

يازدهمين شماره نشريه «اخبارکانون» ويژه شهريورماه منتشر شد

يازدهمين شماره نشريه اخبار کانون ويژه شهريور ماه منتشر شد. 

نشريه اخبارکانون ويژه مرداد ماه منتشر شد

دهمين شماره نشريه اخبار کانون که ويژه مردادماه است، با دستور کار شوراي عالي کانون جهت ايجاد دپارتمان آموزش آغاز مي شود.

اخبار کانون ويژه تيرماه منتشر شد

 

تازه ترين شماره نشريه " اخبار کانون " ويژه تيرماه 99 ، با گفت و گويي با آقاي اسماعيل صابري درباره باشگاه مشاوران سرمايه گذاري و با عنوان " فضايي براي؛ دست يابي به مزيت همسو با کسب و کار اعضاي کانون " آغاز مي شود.

قدرداني از همکاري هاي گروه بين المللي ره شهر

به پاس همکاري هاي گروه بين المللي ره شهر عضو فعال کانون، رييس شوراي عالي با حضور در دفتر مدير عامل اين گروه با اهداي لوح سپاس، از همراهي هاي اين شرکت عضو قدرداني کرد.  

دکتر حقيقت پژوه در اين ديدار از طرف شوراي عالي از مساعدت هايي که اين شرکت در طول عضويت، به ...

نشريه

ماهنامه خبري " اخبارکانون" ويژه گزارش برگزاري مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده کانون منتشر شد.

در اين شماره گزارش مشروح رييس شوراي عالي با عناوين فرعي اقدامات کانون در راستاي تشکيل مجمع عمومي ، تشريح اقدامات شوراي عالي و کارگروه هاي تخصصي، اقدام هاي ...

مجمع عمومي عملکرد سال 98 و برنامه سال 99 کانون را تصويب کرد

مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده کانون با اعلام نظر کتبي اکثريت اعضاي داراي حق رأي ساعت 15.30 روز سهشنبه 20 خرداد ماه در سالن کنفرانس شرکت بين المللي ره شهر برگزار شد.

در اين مجمع که به خاطر الزام به رعايت پروتکل هاي بهداشتي با رأي گيري کتبي از کليه ...

نشريه اخبارکانون ويژه ارديبهشت ماه منتشر شد

يادداشت اول اين شماره با عنوان " توقف ممنوع" به گزارشي پيرامون چگونگي فعاليت دبيرخانه کانون در دوران همه گيري کرونا و آمار فعاليت هاي انجام شده ، اعم از دورکاري و حضور شيفتي در کانون اختصاص دارد و بر اين نکته تأکيد مي کند که در هر شرايطي، کار و فعاليت در کانون توقف ...

ابطال بخشنامه مشترک؛ ريشه کني يک درخت مثمره

 درآمد

با تصويب قانون تسهيل اعطاي تسهيلات بانکي، مقرر بود آيين نامه اجرايي آن ظرف دوماه از تاريخ تصويب ( تيرماه 1386) تدوين و به مورد اجرا گذاشته شود اما اين مهم به دليلِ نامعلوم بيش از 12 سال به تأخير افتاد و مي توان گفت که به بوته فراموشي سپرده شد. ...

انتشار خبرنامه ويژه اسفند ماه 98

نگاهي به کارنامه کانون در سال 98 يادداشت اول نشريه " اخبار کانون " ويژه اسفند ماه است که به قلم دکتر حقيقت پژوه و از سوي شوراي عالي مروري کوتاه به اهم عملکرد شوراي عالي در سال ياد شده دارد.

رييس شوراي عالي در اين ياد داشت ضمن تشکر از همراهي ، نقد، اصلاح و ...

نشريه اخبارکانون شماره 5

اين شماره اخبار کانون يادداشتي از خانم مهندس اکرم کمره مديرعامل شرکت توس راهبرد با عنوان " شيوه تصميم گيري درست در سرمايه گذاري " دارد که در آن ضمن تشريح روش هاي مختلف سرمايه گذاري، مهمترين خواسته يک سرمايه گذار، انتخاب گزينه مناسب جهت سرمايه گذاري دانسته و ...

تأکيد بر بازنگري سيستم هاي گزارش دهي به صورت مديريت پروژه چابک

در نشست مشترک اعضاي شوراي عالي کانون با اعضاي هيئت مديره انجمن مديريت پروژه ايران، که عصر دوشنبه 23 ديماه برگزار شد بر بازنگري سيستم هاي گزارش دهي  به صورت مديريت پروژه چابک تأکيد شد

گزارش تحليلي نشست هاي هم انديشي سال 98

نشست هاي هم انديشي، تريبون مستقيم اعضاي کانون براي طرح مشکلات حرفه اي، ارائه پيشنهادها، و تبادل تجربيات رو در رو با اعضاي شوراي عالي و مسئولان دبيرخانه کانون است و از اين رو از اهميتي بسيار برخوردار مي باشد که پيگيري برگزاري اين نشست ها را امري ضروري براي کانون ساخته و ...

اخبار کانون ويژه ديماه منتشر شد

حرف اول اخبار کانون شماره 4 عنوان " در جستجوي مسير درست تا مقصد " به قلم شکور آرين خواه به موضوع اهميت حضور کانون در محافلي مي پردازد که مخاطبان اصلي اين نهاد در آن گرد مي آيند.  

برگزاري پنجمين جلسه هم انديشي ماهانه کانون

پنجمين جلسه هم انديشي کانون با حضور نمايندگاني از شرکت هاي عضو و جناب آقايان حقيقت پژوه، رئيس شوراي عالي کانون و کريم زاده دبيرکل محترم کانون مشاوران در تاريخ 98/10/9 در محل کانون برگزار شد. 

حذف 18 شرکت از فهرست شرکت هاي عضو کانون

با توجه به آنکه در هر  مجموعه سازماني اعضا ملزم به رعايت آيين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي آن هستند و اين کار علاوه بر نظم بخشي به فعاليت هاي آن مجموعه سبب افزايش بهره وري و بهبود عملکرد خواهد شد. عدم الزام برخي شرکت ها به مجموعه اي از قوانين و آيين نامه هاي داخلي ...

2 ساله شد

شوراي عالي کانون در جلسه 4 ديماه 98 با توجه به درخواس هاي مکرر تعدادي از اعضاء و پيشنهاد دبيرخانه با افزايش مدت اعتبار گواهينامه هاي رتبه بندي از يک سال به دو سال موافقت کرد.

همچنين تمديد دوساله آن جمعا به 4 سال افزايش يافت.

ديدار با معاون اقتصادي و سرمايه گذاري منطقه آزاد کيش

پيش از ظهر امروز ( يکشنبه 24 آذر ماه) دبير کل کانون درديدار با دکتر ناصر آخوندي معاون اقتصادي و سرمايه گذاري منطقه آزاد کيش ، ضمن معرفي کانون مشاوران اعتباري و سرمايه گذاري بانکي، ظرفيت هاي تخصصي موجود در بيش از 200 شرکت عضو اين نهاد را برشمرد و با اشاره به به تفاهمنامه ...

حضور کانون در سومين سمپوزيوم فرصتهاي سرمايه گذاري گردشگري در حوزه اکو

در سومين سمپوزيوم فرصتهاي سرمايه گذاري گردشگري کشورهاي عضو اکو که در روزهاي 20 و 21 آذرماه در جزيره کيش برگزارشد، کانون با هدف معرفي ظرفيت هاي اين نهاد در زمينه مطالعات طرح هاي گردشگري ، به همراه دو شرکت عضو ( توس راهبرد و صنعت ياران هرمزگان) شرکت کرد.

ديدار با مدير عامل سازمان سرمايه گذاري و مشارکت هاي مردمي شهرداري تهران

مسئولان کانون با هدف معرفي ظرفيت هاي کانون و توانمندي هاي اعضاي اين نهاد با مدير عامل سازمان سرمايه گذاري و مشارکت هاي مردمي شهرداري تهران ديدار کردهد.

برگزاري چهارمين جلسه هم انديشي ماهانه کانون

چهارمين جلسه هم انديشي کانون با حضور نمايندگاني از شرکت هاي عضو و جناب آقايان کريم زاده دبيرکل محترم کانون مشاوران و عمادي يکي از اعضاي شوراي عالي کانون در تاريخ 4 آذر ماه در محل کانون برگزار شد. 

برگزاري دومين دوره تربيت کارشناس امکان سنجي بخش اول 11 و 12 آبان 98

دومين دوره 2 روزه مهارت آموزي تربيت کارشناس امکان سنجي در روزهاي شنبه و يکشنبه 11 و 12 آبان ماه با همکاري کانون مشاوران اعتباري و سرمايه گذاري بانکي و کانون مهندسي هزينه در مرکز آموزش مهندسين مشاور مديريت نظم پويان صنعت نوين برگزار شد.

برگزاري اولين دوره مهارت آموزي تربيت کارشناس امکان سنجي با همکاري کانون مشاوران و کانون مهندسي هزينه

اولين دوره 2 روزه مهارت آموزي تربيت کارشناس امکان سنجي در روزهاي چهارشنبه و پنجشنبه اول و دوم آبان با همکاري کانون مشاوران اعتباري و سرمايه گذاري بانکي و کانون مهندسي هزينه در مرکز آموزش مهندسين مشاور مديريت نظم پويان صنعت نوين برگزار شد.

توسعه همکاري هاي کانون و بانک گردشگري

 

در پيگيري مفاد تفاهمنامه بين کانون و سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري، سه شنبه 23 مهرماه دکتر حقيقت پژوه با دکتر مرتضي خامي مدير عامل بانک گردشگري ديدار کرد.

اعضاي کانون با مزاياي شرکت هاي دانش بنيان آشنا شدند

 تعدادي از اعضاي علاقه مند کانون پيش از ظهر سه شنبه 23 مهرماه در کارگاه آشنايي با مزايا و حمايت هاي اصلي معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري از شرکت ها و مؤسسات دانش بنيان، با جزئيات اين مهم آشنا شدند.

بزرگترين رقباي اعضاي کانون، رقباي بهره مند از رانت هستند

در سومين نشست هم انديشي اعضاي کانون که با حضور نمايندگان 13 شرکت عضو کانون ، پيش از ظهر دوشنبه 15 مهر ماه  و با حضور کوروش نيکخو عضو شوراي عالي کانون برگزار شد اعضاي حاضر با تأکيد بر رعايت اخلاق حرفه اي و ترجيح منافع جمعي به منافع شرکتي، يادآور شدند که متأسفانه فرصت هاي ...

ديدار مسئولان کانون با دبير کل کانون بانک ها و مؤسسات اعتباري خصوصي

ظرفيت هاي کانون مشاوران اعتباري و سرمايه گذاري بانکي و نقش اين نهاد در توسعه صنعتي کشور، در ديدار تني چند از اعضاي شوراي عالي و دبير کل کانون با محمد رضا جمشيدي دبير کل کانون بانک ها و مؤسسات اعتباري خصوصي بررسي شد.

اخبار کانون ويژه شهريور ماه منتشر شد

حرف اول در شماره سوم اخبار کانون به قلم دکتر حميد رضا حقيقت پژوه با عنوان " بانک‌ها در اعطاي تسهيلات، از پذيرش ريسک شانه خالي مي‌کنند " به مهمترين مشکل سيستم بانکي پرداخته مي شود.

وي مي نويسد: شايد مهم‌ترين مشکل بانکي‌هاي کشور در زمينه اعطاي ...

اعضاي کانون خواستار به روز شدن تعرفه هاي حق الزحمه خدمات مشاوران شدند

نمايندگان 15 شرکت عضو کانون در هم انديشي 26 شهريور ماه با حضور دکتر حقيقت پژوه رييس، خانم دانش خضري دبير شوراي عالي و دبيرکل کانون خواستار به روز رساني و کسب نظر اعضاء در بازنگري حق الزحمه خدمات مشاوران عضو شدند.      

حضور نمايندگان کانون در جلسه شوراي هماهنگي بانکهاي دولتي و نيمه دولتي

به دعوت دکتر قيطاسي دبيرکل شوراي هماهنگي بانکهاي دولتي و نيمه دولتي ، نمايندگان کانون صبح سه شنبه 28 مرداد ماه در جلسه اي با حضور مديران عامل ، اعضاي هيأت مديره و معاونان بانک هاي دولتي و نيمه دولتي، حضور يافتند.

تحليل سياست ها، برنامه ها و عملکرد کانون در نشست هم انديشي اعضاء

نشست هم انديشي اعضاي کانون با حضور نمايندگان 15 شرکت عضو، پيش از ظهر دوشنبه 28 مرداد ماه در سالن کنفرانس کانون برگزار شد.

تاکيد بر تدوين استراتژي و برنامه در جلسه کارگروه آموزش کانون

جلسه کارگروه آموزش کانون پيش از ظهر يکشنبه 27 مرداد ماه با شرکت سرکار خانم راضيه دانش خضري، عضو شوراي عالي کانون و آقايان صادق يزداني از شرکت نظم پويان صنعت نوين، محمدرضا نصرتي از شرکت ذهن باز هستي، سهيل جباري از شرکت درسا صنعت تهران، خليل جليلي از موسسه مطالعات سرمايه ...

ديدار رييس شوراي عالي کانون با دبير کل شوراي هماهنگي بانک هاي دولتي و نيمه دولتي

به منظور تبيين جايگاه کانون و اعضاء آن در بين بانک ها و درخواست توسعه همکاري با توجه به آثار مثبت کانون در عرصه توسعه صنعتي – اقتصادي کشور، دکتر حقيقت پژوه  پيش از ظهر شنبه 12 مرداد  با دکتر قيطاسي دبيرکل شوراي هماهنگي بانک هاي دولتي و نيمه دولتي در محل دفتر شوراي ...

بانک‌ها در اعطاي تسهيلات، از پذيرش ريسک شانه خالي مي‌کنند

شايد مهم‌ترين مشکل بانکي‌هاي کشور در زمينه اعطاي تسهيلات، عدم پذيرش مسئوليت ريسک باشد، اين مساله‌اي است که در طرح‌ها و پروژه‌ها نيز وجود دارد. بانک‌ها به‌جاي اجراي سياست‌هاي تشويقي و تلاش براي افزايش طرح‌ها، روندي بسته و انقباضي را در پيش ...

شماره دوم نشريه اخبار کانون منتشر شد

شماره دوم نشريه " اخبار کانون " حاوي مهمترين رويدادهاي ماه کانون با هدف اطلاع رساني به اعضاء و معرفي ظرفيت هاي جديد اين نهاد به سيستم بانکي و ساير نهادها و سازمان هاي مرتبط با فعاليت توسعه ...

شماره اول نشريه اخبار کانون منتشر شد

شماره اول نشريه " اخبار کانون " حاوي مهمترين رويدادهاي ماه کانون با هدف اطلاع رساني به اعضاء و معرفي ظرفيت هاي جديد اين نهاد به سيستم بانکي و ساير نهادها و سازمان هاي مرتبط با فعاليت توسعه صنعتي کشور در قطع 25 در 35   تهيه و منتشر شد.

سازمان ميراث فرهنگي ، صنايع دستي و گردشگري خواستار استفاده از ظرفيت هاي کانون شد

سازمان ميراث فرهنگي ، صنايع دستي و گردشگري در ابلاغيه اي به مديريت هاي استاني اين سازمان ضمن خواستاري بهره گيري از ظرفيت ها و توانمندي هاي کانون و مشاوران عضو اين نهاد، زمينه هاي بالقوه همکاري بين کانون و سازمان را برشمرد.

کليد بازگشت حيات اقتصادي به مناطق حادثه ديده

هماسادات گوشه بر ضرورت به کارگيري تجارب گذشته در بازسازي مناطق سيل زده تاکيد کرد و کليد بازگشت حيات اقتصادي به اين مناطق را مشارکت مردم براي بازسازي Sme  ها دانست.   

در پنل تخصصي کانون مطرح شد: ضرورت پرداخت وام با نرخ سود ترجيحي به سيل زده‌ها

عضو شوراي عالي ادوار کانون خواستار پرداخت وام با نرخ سود ترجيحي، به منظور بازسازي مناطق سيل زده شد.

مجمع عمومي عملکرد سال 97 و برنامه سال 98 کانون را تصويب کرد

پيرو دعوت عمومي از اعضاي کانون، مجمع عمومي عادي سالانه کانون با حضور اکثريت اعضاي داراي حق رأي ساعت 14 روز چهارشنبه 21 فروردين ماه در سالن امين الضرب ساختمان تشکلهاي اتاق بازرگاني برگزار شد.

در هم انديشي اعضاي کانون به تقويت جايگاه کانون تأکيد شد

جلسه هم انديشي رئيس شوراي عالي کانون با برخي از اعضا يک شنبه 12 اسفند ماه در سالن اجتماعات کانون برگزار شد. در اين جلسه که با حضور دکتر حقيقت پژوه و نمايندگاني از شرکت هاي مديريت صنعت نکو ، خدمات فني و مهندسي طرح هاي صنعتي ايران (استپ) ، آرمان صنعت ايتوک، رادفراگام، شرکت ...

امضاي تفاهمنامه کانون با سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري

در حاشيه دوازدهمين نمايشگاه بين المللي گردشگري و صنايع وابسته در تهران ، تفاهمنامه همکاري هاي کانون با سازمان بين سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري، توسط آقاي دکتر حسين اربابي معاون سرمايه  گذاري و برنامه ريزي اين سازمان و آقاي دکتر حميد رضا حقيقت پژوه ...

رونمايي از نرم افزار “ سام”

نشست خبري رونمايي از نرم افزار سام( سامانه انتخاب مشاور) با حضور دکتر حميدرضا حقيقت پژوه رئيس شوراي عالي کانون و خبرنگاراني از خبرگزاري هاي ايبنا، ايرنا، مهر، پول و بانک و کسب و کار در کانون برگزار شد.

کانون در نخستين نمايشگاه و جشنواره فولاد ايران

نخستين جشنواره و نمايشگاه ملي فولاد ايران با محوريت نمايشگاه بومي‌سازي از روز دوشنبه ۱۷ دي با حضور مقامات اين صنعت در محل نمايشگاه‌هاي برج ميلاد آغاز به کار کرد.

برگزاري سمينار آموزشي فرصت هاي سرمايه گذاري منطبق با مدل وايپا

  • تاثير ريسک نوسانات ارز و قوانين مالياتي در سرمايه‌گذاري خارجي

راه اندازي اينستاگرام کانون مشاوران اعتباري و سرمايه گذاري بانکي

به اطلاع اعضاي محترم کانون مي رساند اينستاگرام کانون مشاوران اعتباري و سرمايه گذاري بانکي به آدرس

abcic.ir   راه اندازي شد. در اين راستا بناست علاوه بر خبرهاي مهم کانون، رويدادهاي قابل انعکاس و مهم شرکت هاي عضو را که نشان دهنده توانمندي هاي ...

بانک صنعت و معدن خواستار همکاري کانون در ايجاد سازوکار پيش برنده تر در ارائه تسهيلات بانکي شد

مدير عامل بانک صنعت و معدن با تأکيد بر برون سپاري امکان سنجي و نظارت بر اجراي طرح ها و همچنين وصول مطالبات بانک يادشده، ظرفيت هاي کانون مشاوران اعتباري و سرمايه گذاري بانکي را متناسب با قبول اين وظايف دانست و افزود موضوع مهمي که هم اينک در بانک صنعت و معدن مورد توجه جدي ...

گام اول در همکاري کانون و ميراث فرهنگي و گردشگري کشور

اولين نشست مشترک مديران و مسئولان کانون با معاونت سرمايه گذاري و برنامه ريزي سازمان ميراث فرهنگي ظهر شنبه 28 مهر ماه در دفتر کار آقاي حسين اربابي معاون سرمايه گذاري و برنامه‌ريزي سازمان ميراث ...

گام دوم در تقويت همکاري هاي کانون و مناطق آزاد تجاري

دومين نشست مشترک مديران و مسئولان کانون با مناطق آزاد تجاري ، پيش از ظهر سه شنبه 17 تيرماه در دفتر کار محمد معزالدين معاون برنامه ريزي و هماهنگي امور مناطق آزاد تجاري، صنعتي و ويژه اقتصادي، برگزار شد.

همکاري کانون با مناطق آزاد تجاري – صنعتي و ويژه اقتصادي، کليد خورد

تني چند از اعضاي شوراي عالي کانون در ديدار با معاون برنامه ريزي و هماهنگي امور مناطق آزاد تجاري، صنعتي و ويژه اقتصادي، از ظرفيت ها و توانمندي هاي کانون و تمايل اين نهاد به همکاري هاي نزديکتر سخن گفتند.

آغاز تعامل کانون با مرکز ملي رتبه بندي اتاق ايران

پيش از ظهر امروز ( چهارشنبه 23 مردادماه ) تني چند از اعضاي  شوراي عالي و دبيرکل کانون با مسئولان مرکز ملي رتبه بندي اتاق ايران ديدار و گفت و گو کردند. 

کارگروه هاي تخصصي سال 1397 کانون اعلام شد

شوراي عالي در نشست 24 تيرماه ، کارگروههاي 15 گانه تخصصي کانون در سال 97 را مشخص کرد.

ارتقاء سطح تعاملات کانون و بانک صنعت و معدن

پيش از ظهر امروز ( شنبه 13 مرداد ) تني چند از اعضاي شوراي عالي با حسين عسکري عضو هيات مديره بانک صنعت و معدن در محل اين بانک ديدار و گفت گو کردند.

ظرفيت هاي کانون براي ارائه مشاوره به کشت و صنعت مکران معرفي شد

در ديدار دو تن از مسئولان شرکت کشت و صنعت مکران با نايب رييس شوراي عالي، ظرفيت هاي کانون در حوزه مشاوره سرمايه گذاري و توانمندي هاي تخصصي اعضاء تشريح شد.

کانون مشاوران بانکي عضو انجمن جهاني آژانسهاي سرمايه گذاري شد

تهران- ايرنا- نائب رئيس کانون مشاوران اعتباري و سرمايه گذاري بانکي ايران از عضويت اين نهاد در انجمن جهاني آژانس هاي توسعه سرمايه گذاري (WAIPA) خبر داد و گفت: با اين کار مي توان سرمايه گذاران خارجي را با وجود همه محدوديت هاي ناشي از تحريم به حضور در ايران ترغيب کرد.

نامه سرگشاده کانون مشاوران اعتباري و سرمايه گذاري بانکي به رييس جهمور

همگان باور داريم در شرايط حاکم بر اقتصاد ايران، يکي از چالش­هاي پيش روي نظام بانکي که امروز در قالب معضلات اقتصادي خودنمايي مي­کند افزايش مطالبات غير جاري در شبکه بانکي به دليل عدم مديريت موثر ريسک اعتباري به منظور تخصيص بهينه منابع و کاهش ريسک نکول تسهيلات ...

تحريم، محدوديت اولِ سرمايه گذار خارجي براي فعاليت در ايران نيست، موضوع مهم الگوي مورد استفاده است

رييس شورايعالي کانون مشاوران اعتباري و سرمايه گذاري بانکي با اشاره به الزام قانوني بانک ها براي استفاده ازخدمات اين کانون گفت: با وجود اين بخشنامه، سهم ما از اجراي پروژه ها ۵درصد بوده است.

عضو شوراي عالي کانون : با قوانين متناظر، شروط «اف.اي.تي.اف» قابل اجراست

تهران- ايرنا- يک کارشناس ارشد پولي و بانکي ( عضو شوراي عالي کانون )، عضويت ايران در گروه ويژه اقدام مالي (FATF) را براي آينده اقتصاد ايران و حذف اقتصاد زيرزميني ضروري دانست و گفت: مي توان بسياري از موانع همکاري با اين گروه را با وضع قوانين مشابه رفع کرد.

نشست مشترک اعضاي شوراي عالي با کارشناسان کانون

در پايان جلسه روز يکشنبه 3 تيرماه شوراي عالي کانون، کارشناسان بخش هاي مختلف به اعضاي شوراي عالي معرفي شدند.

مسئوليت هاي اعضاي شوراي عالي مشخص شد

نخستين جلسه شوراي عالي جديد کانون با حضور روساي شوراي عالي قبلي و همچنين اعضاي علي البدل شوراي عالي در تاريخ دوشنبه 28 خرداد 1397 در دفتر کانون برگزار شد.

اعضاي شوراي عالي دوره پنجم کانون انتخاب شدند

پيرو برگزاري مجمع عمومي عادي چهارشنبه 19 ارديبهشت 97 و تصميم مجمع درباره تعيين هيأت 5 نفره نظارت بر نحوه برگزاري انتخابات زودهنگام شوراي عالي دوره پنجم، مجمع عمومي عادي با دستور کار انتخاب اعضاي جديد شوراي عالي روز شنبه 19 خردا 97 در سالن امين الضرب تشکل هاي اتاق بازرگاني ...

درباره برگزاري انتخابات شوراي عالي ( دوره پنجم )

نظر به اينکه بر اساس مصوبات مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ 19/2/97 مقرر شده است که انتخاب اعضاي شوراي عالي حداکثر ظرف يک ماه انجام گيرد،

مجمع عمومي عملکرد سال 96 کانون را تصويب کرد

مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده کانون، روز چهارشنبه 19 ارديبهشت 97برگزار شد.

اسامي شرکتهاي عضو کانون درخواست کننده برگزاري انتخابات شوراي عالي

پيرو درخواست تعدادي از شرکتهاي عضو مبني بر اطلاع رساني درباره اسامي شرکتهايي که طبق ماده 10 اساسنامه کانون، خواستار برگزاري انتخابات شوراي عالي شده اند، اين فهرست به اطلاع اعضاء مي رسد:

درباره مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده کانون

1- در پاسخ به پرسش های برخی از اعضای محترم به آگاهی می رساند ارسال دعوتنامه برگزاری مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده کانون با امضای بازرس قانونی این نهاد، در اجرای مفاد ماده 10 و تبصره 1 ماده 15 اساسنامه کانون بوده و بنابر این این دعوتنامه که در دبیرخانه کانون به ثبت رسیده، به ...

مؤسسه پارسیان فردا یکی از یکصد برند برتر انتخاب شد

مرکز پژوهش و آموزش مدیریت ایران ، در پی ممیزی انجام شده ، مؤسسه مالی و سرمایه گذاری پارسیان فردا – عضو کانون مشاوران – را به عنوان یکصد برَند برتر و ارزش آفرین سال 1396 کشور شناخت

معرفی ابزارهای نوین بیمه جهانی در کانون

بیمه های اتکایی می توانند جانشین مناسبی برای ضمانت های رایج بانکی باشند.

امضاي تفاهم نامه همکاري با پست بانک ايران

تفاهم نامه همکاري بين کانون مشاوران اعتباري و سرمايه گذاري بانکي و پست بانک ايران امضا شد.
 از آنجا که پست بانک حمايت از سرمايه‌گذاري‌هاي مولد و مورد نياز توسعه اقتصادي کشور را از وظايف ذاتي خود مي‌داند و کانون نيز به پشتوانه‌ي توانمندي اعضاي خود و از طريق ...

شرکت خدمات مهندسی پژوهشگران فن گستر، شرکت برتر فنی مهندسی شناخته شد

شرکت پژوهشگران فن گستر، در ششمین جشنواره پژوهش و فناوری صنعت، معدن و تجارت موفق به کسب عنوان شرکت فنی مهندسی برتر شد.

پژوهشگران فن گستر؛ شرکت فنی مهندسی برتر شد

شرکت پژوهشگران فن گستر، در ششمین جشنواره پژوهش و فناوری صنعت، معدن و تجارت موفق به کسب عنوان شرکت فنی مهندسی برتر شد.

توسعه بازار نیازمند به روز بودن دانش مشاوران است

سومین هم اندیشی با حضور شرکت های مشاورین صنعت خدمات ارژوان، فن آوران آرتا طرح سولان، داریک نوین سرزمین پارس، مهندسی کاوش کانسار، مهندسی پر آور، مهندسی تانا انرژی بین الملل و شباهنگ برکت چهارشنبه 29 آذر در سالن جلسات کانون برگزار شد.

ابتکار عمل در جذب سرمایه‌های خارجی/تامین مالی بدون تضمین دولت

رئیس شورای عالی کانون مشاوران اعتباری و سرمایه‌گذاری بانکی از به کار بستن راهکارهایی خبر داد که بر مبنای آن، تامین مالی از منابع خارجی، بدون تضمین دولت صورت می گیرد.

بانکهای درجه یک دنیا با ایران کار نمی‌کنند

کارشناس ارشد نظام بانکی با بیان اینکه بانکهای درجه یک دنیا هنوز هم با ایران کار نمی‌کنند؛ گفت: مشکلات نقل و انتقال پول هنوز فراهم نشده است.

برخی پول می‌دهند توجیه فنی برای طرح‌هایشان بنویسند

یک مشاور تامین مالی بین‌المللی با بیان اینکه بسیاری از شرکت‌ها درک دقیقی از جذب سرمایه خارجی و آماده‌سازی بسترهای لازم برای آن ندارند، گفت:برخی پول می‌دهند توجیه فنی برای طرح‌هایشان بنویسند.

اعلام آمادگی کانون برای توسعه خدمات مشاوره در سرمایه گذاری های خارجی

رئیس کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری، ضمن اعلام آمادگی این نهاد برای مرکزیت خدمات مشاوره سرمایه گذاری خارجی، گفت: توانایی جذب هزار میلیارد دلار سرمایه خارجی در اقتصاد ایران وجود دارد.

اعلام آمادگی کانون برای توسعه خدمات مشاوره در سرمایه گذاری های خارجی

رئیس کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری، ضمن اعلام آمادگی این نهاد برای مرکزیت خدمات مشاوره سرمایه گذاری خارجی، گفت: توانایی جذب هزار میلیارد دلار سرمایه خارجی در اقتصاد ایران وجود دارد.
سیامک صمیمی در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران از گزارش موسسه مکنزی در خصوص ...

رونمایی از مرکز توسعه خدمات مشاوره سرمایه گذاری خارجیِ کانون در کنفرانس خبری

در سیزدهمین نشست کارگروه رسانه ، با هدف معرفی مرکز توسعه خدمات مشاوره سرمایه گذاری خارجی کانون، برای برگزاری یک کنفرانس خبری تصمیم گیری شد.

حضور اثربخش در کیش اینوکس 2017؛ اولویت کارگروه رسانه

دوازدهمین جلسه کارگروه رسانه در سال جاری به بررسی جزییات اجرایی نشست تخصصی کانون، با عنوان "تأمبن منابع مالی خارجی برای بخش خصوصی" اختصاص یافت.

بررسی کیفیت حضورکانون در نمایشگاه کیش اینوکس 2017 در کارگروه رسانه

کیفیت حضور کانون در نمایشگاه کیش اینوکس 2017 و پنل تخصصی کانون در حاشیه برگزاری نمایشگاه ، در نشست صبح امروز کارگروه رسانه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

بررسی کیفیت حضورکانون در نمایشگاه کیش اینوکس 2017 در کارگروه رسانه

کیفیت حضور کانون در نمایشگاه کیش اینوکس 2017 و پنل تخصصی کانون در حاشیه برگزاری نمایشگاه ، در نشست صبح امروز کارگروه رسانه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

بررسی موانع جذب سرمایه گذاری خارجی

هم اندیشی تخصصی "چالش های تأمین ارزی از منابع بین المللی برای بخش خصوصی" صبح دوشنبه در سالن جلسات کانون برگزار شد.

امضای تفاهم نامه همکاری با منطقه ویژه اقتصادی گرمسار

تفاهم نامه همکاری بین کانون و منطقه ویژه اقتصادی گرمسار، صبح چهارشنبه 15 شهریور ماه امضاء شد.

تأکید اعضاء بر ضرورت تعیین سرفصل های مشاوره بین المللی برای جذب سرمایه گذاران خارجی

سومین نشست هم اندیشی با اعضا در هفته جاری با حضور نمایندگان شرکت های خدمات مهندسی برق مشانیر، طرح و اجرای کاسون، گروه بین المللی ره شهر، مشاوره و ساخت طرح افرینش عمران، مهندسان مشاور برنامه ریزی چشم انداز سامان و گروه آداب دانان برگزار شد.

تأکید اعضاء بر لزوم رایزنی گسترده تر با نهادهای اقتصادی

دومین جلسه هم اندیشی اعضاء در سال 96 یکشنبه 15 مرداد ، بر مبنای دغدغه ارتقای جایگاه کانون با حضور رییس شورای عالی، دبیرکل و نمایندگان شرکت های اعتماد گستر صنعت هرمزگان، کاوشگران بهره وری پویای پارس، سپر بیکران پارسیان، آماتیس رابین، دیدگاهان نوین، رایکا صنعت پاسارگاد، ...

بانک‌ها پذیرش امکان سنجی طرح‎‌ها را به اخذ تأییدیه از سامانه ثبت قراردادهای کانون منوط کنند

مسئولین کانون به دعوت بانک ملت به منظور بهبود و تقویت تعامل با سیستم بانکی از طریق ایجاد اطمینان از صحت برآوردها و بررسی های فنی، اقتصادی و مالی طرح ها در دیداری با نمایندگان آن بانک به بررسی نقاط همکاری پرداختند.

"فرصت‌های سرمایه‌گذاری"/ رسته ای نو در خدمات مشاوره سرمایه‌گذاری

پانزدهمین جلسه کمیسیون ظرفیت سازی و توسعه بازار در محل کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی برگزار شد.

قابل توجه مشاوران عضو فعال در گرایش کشاورزی و صنایع تبدیلی

با توجه به برونسپاری مطالعات امکان سنجی طرح های کشاورزی از سوی این بانک، که پیشتر طی نامه شماره 806/402/52 مورخ 19/10/95 به کلیه شعبه های بانک کشاورزی در کلیه استان ها ابلاغ شده است،

معرفی رسته های جدید فعالیتی کانون در دهمین نمایشگاه بورس، بانک و بیمه

دهمین دوره نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه (فاینکس 2017) 26 الی 29 فروردین 1396 برابر با 15 الی 18 آپریل 2017، در نمایشگاه بین المللی تهران در حالی برگزار شد که به یک برند بین المللی تبدیل شده است.

قدردانی از مهندس محمد رضا پیشرو مدیرعامل بانک سینا

به پاس خدمات مهندس محمد رضا پیشرو مدیرعامل بانک سینا – مدیر عامل وقت بانک صادرات - به پایگیری و استقرار کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی، تنی چند از اعضای شورای عالی و مسئولان کانون با حضور در دفتر وی ، از نامبرده قدر دانی کردند.

به پاس نقش آفرینی در رشد کانون؛ قدردانی از دکتر ابوالحسنی هستیانی

تنی چند از مسئولین کانون با حضور در دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام از دکتر علی اصغر ابوالحسنی هستیانی به پاس خدمات وی در سمت معاون وقت بانک و بیمه وزارت اقتصاد و دارایی، قدردانی کردند.

آغاز آزمایشی فرآیند رتبه بندی اعضای کانون در رسته های جدید

در پی اصلاح سیستم و نرم افزار ارزیابی و رتبه بندی آن دسته از اعضای کانون که در یک یا چند رسته جدید فعالیت می کنند، کانون از شرکت های یاد شده خواست تا نسبت به ثبت اطلاعات و مشخصات طرح ها و قراردادها، مدارک و مجوز ها و سایر اطلاعات مرتبط با فعالیت آن شرکت ها در رسته های جدید، در ...

قدردانی از عضو سابق هیأت عالی نظارت کانون

 

صبح امروز با حضور دو تن از اعضای شورای عالی در دفتر معاونت اقتصادی و بانکی بانک پاسارگاد از زحمات و همراهی آقای محمدرضا حاجیان در زمان عضویت در هیأت عالی نظارت کانون، قدردانی شد.

شعب بانک کشاورزی به استفاده از خدمات اعضای کانون در امکان سنجی طرح ها، موظف شدند

اداره کل اعتبارات و هدایت سرمایه گذاری بانک کشاورزی، شعب این بانک را به رعایت ضوابط جاری بانک در زمینه برون سپاری طرح های امکان سنجی و استفاده از خدمات شرکت های مجاز ( مشاوران عضو کانون ) موظف کرد.

اطلاعیه 23-95

برگزاری کلاس آشنایی با اصلاحات قانون مالیات های مستقیم به سال آینده موکول شد

شرکت پژوهشگران فن گستر کارآفرین برتر آذربایجان شرقی

استانداری آذربایجان شرقی شرکت پژوهشگران فن گستر ( عضو کانون ) را به عنوان کارآفرین برتر استان در بخش خدمات در سال 95 معرفی کرد.

مجمع عمومی کانون عملکرد نخستین سال فعالیت شورای عالی چهارم را تأیید کرد

مجمع عمومی عادی سالانه کانون که به دعوت رییس شورای عالی روز یکشنبه 24 بهمن ماه تشکیل شد عملکرد نخستین سال فعالیت شورای عالی چهارم ( دوره منتهی به پایان آذرماه 95 ) را تأیید و برنامه و بودجه پیشنهادی برای سال 96 را تصویب کرد.

مدیرعامل بانک صنعت و معدن: اندیشه جهانی و نوآوری در کار دو عامل اصلی موفقیت شرکت های مشاوره ای بزرگ جهان

 

افخمي مديرعامل بانك صنعت و معدن گفت : اندیشه جهانی و نوآوری در کار دو عامل اصلی موفقیت شرکت های مشاوره ای بزرگ جهان است و رعايت و به كار بردن اين دو عامل موفقيت و روند رو به رشد شركتهاي مشاوره اي را تضمين مي كند.

پاسداشت آغاز دهمین سال فعالیت کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی

به مناسبت آغاز دهمین سالگرد تأسیس کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی جشن همراهان تحول(جهت) با حضور دکتر سید حمید پورمحمدی معاون توسعه امور تولیدی سازمان برنامه و بودجه، مهندس علی اشرف افخمی و حسین عسگری مدیرعامل و عضو هیأت مدیره بانک صنعت و معدن، مهندس احمد پورفلاح ...

معاون سازمان برنامه و بودجه: بانک ها در بررسی طرح ها تخصص کافی ندارند

تهران- ایرنا- معاون توسعه امور تولیدی سازمان برنامه و بودجه گفت: ریشه یابی دلایل مطالبات معوق بانک ها از گذشته تاکنون نشان می دهد این نهادهای مالی در بررسی طرح های توجیهی مالی، فنی و اقتصادی با دقت و تخصص کافی عمل نمی کنند.

مجمع عمومی سالانه و جشن آغاز دهمین سالگرد تأسیس کانون 24 بهمن ماه برگزار می شود

مجمع عمومی سالانه و جشن آغاز دهمین سال تأسیس کانون، 24 بهمن ماه سال جاری از ساعت 15 در محل مجموعه فرهنگی ورزشی میلاد سازمان انرژی اتمی برگزار خواهد شد.

مجمع عمومی عادی سالانه کانون 24 بهمن ماه برگزار می شود

با خرسندی به اطلاع می رسانیم با همت همکاران شما در کانون، برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه در دوره منتهی 24/09/95 برای روز یکشنبه 24 بهمن ماه آینده برنامه ریزی شده و امیدواریم از این پس این نشست را تا زمانی که دوره مالی کانون تا آخر آذرماه باشد، در فاصله زمانی دی تا اول اسفند برگزار ...

حضور مسئولان کانون از نمایشگاه مطبوعات

مسئولان کانون پیش از ظهر سه شنبه 18 آبان ماه با اصحاب رسانه در نمایشگاه مطبوعات دیدار کردند.
مهندس سیامک صمیمی دهکردی و هما سادات گوشه رییس و عضو شورای عالی و علیرضا کریم زاده دبیرکل کانون در این بازدید از غرفه خبرگزاری های ایرنا، مهر، تسنیم، ایسنا و ایلنا دیدار و با ...

بازتاب رسانه ای نشست مطبوعاتی کانون در کیش اینوکس 2016

ایرنا(جمعه 14 آبان)
راهکار پیشنهادی یک تشکل برای خشکاندن فساد معوقه های بانکی
اقتصاد آنلاین (جمعه 14 آبان)
گزارش اقتصادآنلاین از نشست خبری کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی:
امکان سنجی تسهیلات بانکی، معوق شدن مطالبات را کاهش می دهد
مشاهده

قدردانی از اعضای حامی مالی کانون درهشتمین نمایشگاه معرفی فرصت های سرمایه گذاری کشور

در پایان نشست شورای عالی امروز ( سه شنبه 18 آبان ) از اعضایی که با حمایت مالی و حضور در غرفه مشترک کانون درهشتمین نمایشگاه معرفی فرصت های سرمایه گذاری کشور در معرفی کانون و ظرفیت های تخصصی اعضای آن همراهی و همکاری داشتند، با اهدای لوح قدردانی شد.

اعضای کانون شاخص رشد سرمایه گذاری را رصد کنند

نشست خبری مسئولان کانون با اصحاب رسانه در سومین روز نمایشگاه کیش اینوکس برگزار شد.

بیانیه کانون مشاوران اعتباری و سرمایه‌گذاری بانکی در ارتباط با اظهارات اخیر دادستان عمومی و انقلاب تهران در زمینه لزوم تشدید نظارت بانکی

کانون مشاوران اعتباری و سرمایه‌گذاری بانکی به عنوان تنها مرجع معتبر انتظامی مشاوران در حوزه سرمایه‌گذاری و اعتباری، با تأکید بر دیدگاه‌های اخیر دادستان محترم تهران پیرامون تشدید و بهبود ساز و کارهای نظارتی بانکی با هدف پیشگیری از وقوع جرم و تخلف در نظام بانکی، ...

دومین شماره نشریه "نامه فرهنگ مشاور سرمایه گذاری" منتشر شد

دومین شماره نشریه "نامه فرهنگ مشاور سرمایه گذاری" منتشر شد.

باید خدمات خود را به بازارهای سرمایه گذاری فراتر از بانک معرفی کنیم

مشکلات اعضاء در مقابل سیستم بانکی، نرخ شکنی، بررسی راهکارهای توسعه بازار و لزوم رایزنی و معرفی گستره خدمات اعضاءء به سرمایه گذاران غیربانکی از موضوعات طرح شده در پنجمین جلسه هم اندیشی بود، که یکشنبه 4 مهرماه در سالن جلسات کانون برگزار شد.
 رییس شورای عالی ضمن ...

کمتر از 5 درصد مجموعه طرح ها، برای مطالعات امکان سنجی به اعضای کانون ارجاع شده است

نشست مطبوعاتی مسئولان کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی با اصحاب رسانه پیش از ظهر سه شنبه 23 شهریور برگزار شد، بر مبنای اظهارات مقامات مسئول کانون از مجموع حدود 23 هزار میلیارد ریال طرح اجرا شده ظرف یک سال در کشور، رقمی حدود 3 درصد توسط مشاور با صلاحیت عضو این نهاد، ...

شماره تازه " نامه فرهنگ مشاور سرمایه گذاری" منتشر شد

شماره اول نامه فرهنگ مشاور سرمایه گذاری با عنوان " هنر مطالعات امکان سنجی؛ ترسیم چشم انداز شرایط سال های آینده " منتشر شد.

بررسی امکان همکاری های کانون با صنعت بیمه

در چارچوب سیاست های توسعه بازار کار مشاوران عضو کانون، امکان همکاری های مشترک بین کانون و صنعت بیمه در نشستی با حضور مدیر گروه پژوهشی بیمه الکترونیک بیمه مرکزی و مسئولان کانون بررسی شد.

پیشنهاد مبادله داده ها در سامانه های اطلاعاتی کانون و وزارت صنعت، معدن و تجارت

مبادله داده ها در سامانه های کانون و وزارت صنعت، معدن و تجارت در سومین نشست مدیران و مسئولان دو نهاد مورد تأکید قرار گرفت.

مشروح مصاحبه اختصاصی رییس شورای عالی با روزنامه دنیای اقتصاد

رئیس شورای عالی کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی اعلام کرد:
تخلف بانک‌ها در امکان سنجی فنی - اقتصادی طرح‌ها

نام 18 شرکت از فهرست شرکت های دارای رتبه معتبر کانون حذف شد

نام 18 شرکت عضو کانون به دلیل انقضای تاریخ اعتبار رتبه و عدم تمدید رتبه بندی در فرصت زمانی مقرر از فهرست اعضای دارای رتبه معتبر کانون حذف شد.

نشست مشترک با معاون بانک و بیمه وزارت امور اقتصادی و دارایی

تنی چند از اعضای شورای عالی کانون مشاران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی با حسین قضاوی معاون بیمه و بانک وزارت امور اقتصادی و دارایی دیدار کردند

نهمين نمايشگاه بين‌المللي بورس، بانک و بيمه، فرصتی برای معرفی ظرفیت های کانون

کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی با تخصیص غرفه ای در سالن میلاد نمایشگاه های دائمی تهران، از فرصت حضور 350 شرکت داخلی و خارجی در نهمين نمايشگاه بين‌المللي بورس، بانک و بيمه به منظور معرفی کانون و ظرفیت های تخصصی آن در جهت کمک به توسعه صنعتی کشور از راه هدایت ...

بررسی ظرفیت های همکاری کانون و معاونت طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت

اعضای شورای عالی و تنی چند از مدیران شرکت های مشاور عضوکانون با مهندس حسین ابوئی مهریزی معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت و خانم رفیعی مدیرکل دفتر طرح ها و تأمین مالی این وزارتخانه دیدار کردند.

آغاز به کار دوره جدید هیأت سازش و رسیدگی به تخلفات

بر اساس ماده 31 اساسنامه، هيأت سازش و رسيدگي به تخلفات به منظور رسيدگي، اظهارنظر و ايجاد سازش در پرونده‌هاي اختلافات حرفه‌اي بين اعضاء و ساير اشخاص و تخلفات حرفه‌اي اعضاي کانون و شکايت از آنها يا ساير موضوعاتي که از طرف شوراي عالي به هيأت مذکور احاله شود، ایجاد شده ...

شماره صفر " نامه فرهنگ مشاور سرمایه گذاری " منتشر شد

در بخشی از دیباچه نشریه " نامه فرهنگ مشاور سرمایه گذاری " که از این پس جایگزین " خبر نامه کانون " می شود، در تغییر رویکرد از اطلاع رسانی به فرهنگ سازی آمده است : هشت سال از بنیادگذاری کانون می گذرد و خوشبختانه با همه دشواری های طبیعیِ مراحل ایجادی و پایگیری هر نهاد نوپا، امروز ...

برگزاری سمینار مشترک در دستور کار کانون و انجمن شرکت های مشاوره سرمایه گذاری

نشست مشترک شورای عالی کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی و هیأت مدیره انجمن شرکت های مشاوره سرمایه گذاری، روز سه شنبه 11 خرداد در سالن کنفرانس کانون برگزار شد.

انتخابات هیأت رییسه

در سومین جلسه دوره چهارم شورای عالی، انتخابات هیأت رییسه برگزار شد.

درنخستین نشست شورای عالی از اعضای شورای عالی دوره سوم قدردانی شد

شورای عالی جدید کانون صبح امروز یکشنبه 19 اردیبهشت نخستین نشست خود را با حضور اعضای دوره سوم و منتخبین دوره چهارم برگزار کرد.

اعضای دوره چهارم شورای عالی کانون انتخاب شدند

شورای عالی دوره سوم کانون با سپاس از حضور فعال اعضای کانون در مجمع عمومی عادی سال مالی منتهی به 30 آذرماه 94 کانون ( در روز چهارشنبه 25 فروردین ماه 1395 ) که مجمع را در نوبت اول به حدنصاب رسانید و همچنین بررسی عملکرد سال مورد بحث و برنامه و بودجه سال مالی حاضر را با جدیت و نشاطی قابل ...

مجمع عمومی عملکرد سال 94 کانون و برنامه سال 1395 را تصویب کرد

مجمع عمومی عادی سالانه کانون، روز چهارشنبه 25 فروردین ماه 95برگزار شد.

ایجاد کانال رسمی کانون در شبکه مجازی

همزمان با اعلام تاریخ برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه کانون در رزو چهارشنبه 25 فروردین ماه جاری، کانال رسمی کانون در شبکه مجازی راه اندازی شد.

اسامی نامزدهای عضویت در شورای عالی کانون (دوره چهارم)

فهرست اسامی 21 نفر داوطلبان عضویت در شورای عالی کانون ( دوره چهارم ) اعلام و شرح سوابق تحصیلی، مدیریتی و اجرایی آنان به منظور آشنایی اعضای کانون در بخش ویژه اعضاء منتشر شده است.
اسامی داوطلبان ( اشخاص حقوقی و نمایندگان حقیقی آنها ) به ترتیب الفباء نام شرکت عضو به شرح زیر است ...

اسامی نامزدهای عضویت در شورای عالی کانون ( دوره چهارم )

فهرست اسامی 21 نفر داوطلبان عضویت در شورای عالی کانون ( دوره چهارم ) اعلام و شرح سوابق تحصیلی، مدیریتی و اجرایی آنان به منظور آشنایی اعضای کانون در بخش ویژه اعضاء منتشر شده است.
اسامی داوطلبان ( اشخاص حقوقی و نمایندگان حقیقی آنها ) به ترتیب الفباء نام شرکت عضو به شرح زیر است ...

اسامی نامزدهای عضویت در شورای عالی کانون ( دوره چهارم )

فهرست اسامی 21 نفر داوطلبان عضویت در شورای عالی کانون ( دوره چهارم ) اعلام و شرح سوابق تحصیلی، مدیریتی و اجرایی آنان به منظور آشنایی اعضای کانون در بخش ویژه اعضاء منتشر شده است.

الزامات حضور در مجمع عمومی عادی کانون

مجمع عمومی، بالاترین رکن کانون است که با حضور اکثریت اعضای دارای حق رأی رسمیت پیدا می کند. قید دارا بودن حق رأی به این معناست که عملکرد شورای عالی در سال گذشته و برنامه و بودجه سال آتی با رأی اعضاء قبول یا رد می ...

الزامات حضور در مجمع عمومی عادی کانون

مجمع عمومی، بالاترین رکن ...

تعیین شاخص های ارزش گذاری دانش فنی در طرح های دانش بنیان، از کانون درخواست شد

مسئولان کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی در دیدار با سید حسین دباغیان، معاون سرمایه گذاری صندوق نوآوری و شکوفایی به بررسی چگونگی همکاری دو نهاد در خصوص تعیین چارچوب ارزش گذاری دانش فنی پرداختند.

توسعه همکاری های کانون و بانک صنعت و معدن در حوزه نظارت بر اجرای طرح ها

به منظور دستیابی به رویه ای مناسب و واحد در امر نظارت بر مصرف منابع در اجرای طرح ها،

همکاری با بانک سپه در چارچوب برنامه توسعه تعاملات کانون با سیستم بانکی

در چارچوب برنامه های توسعه تعاملات کانون با سیستم بانکی کشور نشست مشترک مسئولان کانون و مدیران و کارشناسان اداره کل بررسی طرح های بانک سپه تشکیل و پیرامون جایگاه، ساختار، ظرفیت های تخصصی و فرآیند نظارت بر عملکرد مشاوران عضو کانون از سوی مسئولان این نهاد توضیحات لازم ارائه ...

جلسه مشترک مسئولین کانون و بانک صنعت و معدن جهت گسترش استفاده از خدمات مشاورین عضو کانون

مسئولان بانک صنعت و معدن طی جلسه ای که در محل  کانون برگزار شد، آخرین وضعیت تعامل دو نهاد و چالش های پیش رو را بررسی کردند.

همایش منطقه ای خراسان برگزار شد

همایش "بررسی آثار کاربست خدمات مشاوران در اجرای طرح ها" سوم دی ماه در تالار امیرپور اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان خراسان رضوی برگزار شد.

همایش منطقه ای کانون با عنوان " بررسی آثار کاربست خدمات مشاوران در اجرای طرح ها " در مشهد برگزار می شود

همایش منطقه ای کانون با عنوان " بررسی آثار کاربست خدمات مشاوران در اجرای طرح ها " روز پنجشنبه 3 دیماه با حضور شخصیت های اقتصادی ملی، منطقه ای، مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری و مدیران و کارشناسان نظام بانکی در مشهد برگزار می شود.

نخستین جلسه کلاس های آموزشی قانون جدید مالیات های مستقیم در کانون برگزار شد

پیرو اعلام آمادگی کانون برای برگزاری کلاس های آموزشی قانون جدید مالیات های مستقیم، بعد از ظهر امروز شنبه 23 آبان ماه نخستین جلسه این کلاس ها در سالن کنفرانس کانون تشکیل شد.

نمایندگان بانک ملی و کانون به لزوم تدوین تفاهم نامه مشترک برای شفافیت حدود تعهدات تأکید کردند

جلسه بررسی شرایط همکاری بانک ملی و کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی به منظور استفاده از خدمات مشاوران عضو کانون، سه شنبه 12 آبان با حضور مصطفی محسنی رییس اداره بررسی طرح های بانک ملی و مهدی زاده معاون و کارشناسان این اداره و رییس شورای عالی و دبیرکل کانون، در محل ...

برگزاری همایش " بررسی اثار کاربست خدمات مشاوران عضو کانون در اجرای طرح ها" کلید خورد

کمیته هماهنگی شرکت های عضو منطقه خراسان، برگزاری همایش " بررسی اثار کاربست خدمات مشاوران در اجرای طرح ها و نقش کانون در توسعه ملی " را برای هفته اول دیماه مصوب کرد.

بررسی چالش های پیش روی مشاوران و نقد فرآیندهای کانون در آخرین نشست از دور نخست برنامه هم اندیشی های محدود

بیست و دوم مهر ماه کانون میزبان تعدادی از اعضای خود بود که با دعوت قبلی، در جلسه هم اندیشی محدود حضور پیدا کردند.

گسترش پهنه حضور پست بانک در اعطای تسهیلات خُرد و متوسط با تأمین مالی طرح های فن آوری اطلاعات و استفاده از خدمات اعضای کانون

در نشستی که روز شنبه 28 شهریورماه با حضور مدیران پست بانک و مسئولان کانون در دفتر آقای خسرو فرحی مدیر عامل پست بانک برگزار شد دو طرف با اشاره به زمینه های بالقوه همکاری دو نهاد، خواستار برقراری تعاملات بیشتر در جهت شناسایی نیازها و خدمات متقابل شدند.

تبیین جایگاه قانونی کانون، در دیدار با معاون امور حقوقی معاونت حقوقی ریاست جمهوری

تبیین جایگاه قانونی کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی، در دیدار مسئولان کانون با آقای دکتراسماعیل عباسی معاون امور حقوقی معاونت حقوقی ریاست جمهوری مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

استقبال بانک حکمت ایرانیان از سنجش صلاحیت متقاضیان توسط کانون

چگونگی همکاری های کانون با بانک حکمت ایرانیان و گسترش تعامل دو نهاد در جهت استفاده از خدمات مشاوران عضو کانون در مطالعات امکان سنجی و نظارت براجرای طرح ها، در نشست روزچهارشنبه 4 شهریور ماه بین مسئولان کانون و بانک حکمت ایرانیان مورد بررسی قرار گرفت.

تأکید مدیریت شعب بانک کشاورزی استان فارس به همکاری با کانون

مدیریت شعب بانک کشاورزی استان فارس در پاسخ به نامه درخواست کانون نسبت به استفاده از خدمات مشاوران عضو کانون، به همکاری با این نهاد تأکید کرد.

سومین جلسه کمیته هماهنگی همایش منطقه ای خراسان بزرگ

سومین نشست هماهنگی شرکت های عضو کانون در منطقه خراسان بزرگ، با حضور نمایندگان 9 شرکت، دوشنبه19مرداد ماه در محل دفتر شرکت سیال ثامن برگزار شد.

ایجاد شبکه خبری سراسری مشاوران عضو کانون

هویت کانون نشأت گرفته از شرکت های مشاوره اعتباری و سرمایه گذاری عضو است که در سراسر کشور فعالیت دارند. از این رو انعکاس موفقیت ها، فعالیت های شرکت متبوع، و آگاهی از خبرهای مهم در حوزه اجرای طرح های استانی و اطلاع از نظریه ها و پیشنهادهای کارشناسان شرکت های عضو در جهت ارتقاء ...

یک شرکت عضو کانون، کارگزار صندوق نوآوری و شکوفایی شد

شرکت پژوهشگران فن گستر موفق به انعقاد قرارداد کارگزاری با صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری شد.

عضو شورای عالی کانون : متاسفانه در کشورمان به جای بانک های توسعه ای، بانک های کارخانه دار داریم!

دکتر عبدالخالق سجادی عضو شورای عالی کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی و کارشناس مسائل اقتصادی معتقد است که دولت در حال فراهم کردن اقداماتی است تا زمینه های اقتصادی در بخش تولید فراهم شود ولی واقعیت این است که بسترهای سرمایه گذاری در بخش های تولیدی ما بسیار کم است ...

قدردانی رییس شورای عالی کانون از مشارکت فعال تعدادی از شرکت های عضو در دوره آموزشی " تحلیل اقتصادی طرح"

رییس شورای عالی کانون از همکاری تعدادی از شرکت های عضو کانون در معرفی کارشناسان خود برای شرکت در دوره آموزشی " تحلیل اقتصادی طرح " قدر دانی و ضمن ارزشمند توصیف کردن این دوره آ»وزشی ابراز امیدواری کرد که گزارش های اکان سنجی از این پس در موارد لازم از وجه تحلیل اقتصادی نیز ...

شرایط همکاری های اعضای کانون با صندوق نوآوری و شکوفایی اعلام شد

در پی طرح پرسش های متعدد از طرف اعضای کانون درباره شرایط همکاری های اعضاء با صندوق نوآوری و شکوفایی، تصریح جزئیات این تعامل در چارچوب خدمات مشاوران در طرح‌های دانش‌بنیان که در جلسه مشترک صندوق نوآوری و شکوفایی و کانون بررسی شده بود، لازم به نظر رسید.

دومین نشست کمیته هماهنگی همایش استانی خراسان رضوی برگزار شد

دومین نشست کمیته هماهنگی همایش استانی خراسان رضوی، سه شنبه 26 خردادماه با حضور مدیران عامل و نمایندگان 9 شرکت عضو کانون مستقر در این استان، برگزار شد.

تعدادی از کارشناسان عضو کانون در دوره آموزشی " تجزیه و تحلیل اقتصادی طرح " شرکت کردند

رویکرد فراتر از مطالعه بازار و تجزیه و تحلیل مالی، در یک دوره آموزشی 5 روزه از سوی بانک صنعت و معدن و با حضور کارشناسانی از شرکت های عضو کانون، مورد بحث قرار گرفت.

کمیته برگزاری همایش استانی خراسان رضوی، آغاز به کار کرد

به منظور پیشبرد اهداف کانون و پیش بینی تمهیداتی برای تقویت همکاری اعضاء در استان خراسان رضوی، کمیته ای تشکیل شد.

دیدار مسئولان و کارشناسان کانون از کارخانجات گروه صنعتی شیشه و بلور کاوه

تنی چند از اعضای شورای عالی و کارشناسان کانون، صبح چهارشنبه 30 اردیبهشت از کارخانجات گروه صنعتی شیشه و بلور کاوه در ساوه، دیدن کردند.

فرصتی برای حضور اعضای کانون در دوره آموزشی " تجزیه و تحلیل اقتصادی طرح "

بانک صنعت و معدن در راستای انجام رسالت توسعه ای خود و با هدف ایجاد زمینه لازم برای ارزیابی اقتصادی در کنار ارزیابی مالی در گزارش های امکان سنجی، از 20 تا 25 خرداد ماه یک دوره آموزشی با عنوان " تجزیه و تحلیل اقتصادی طرح " برگزار می کند.

معاون اعتباری بانک پارسیان : تردیدی در بهره بردن از خدمات کانون نداریم

رییس شورای عالی و دبیرکل کانون در دیداری با معاون مدیر عامل در امور اعتباری و مدیر اعتبارات بانک پارسیان در زمینه بسترهای همکاری گفتگو و تبادل نظر کردند.

معاون اعتباری بانک پارسیان : تردیدی در بهره بردن از خدمات کانون نداریم

رییس شورای عالی و دبیرکل کانون در دیداری با معاون مدیر عامل در امور اعتباری و مدیر اعتبارات بانک پارسیان در زمینه بسترهای همکاری گفتگو و تبادل نظر کردند.

مجمع عمومی عملکرد سال 93 کانون و برنامه سال 1394 را تصویب کرد

نوبت دوم مجمع عمومی عادی سالانه کانون، روز شنبه 22 فروردین ماه برگزار شد.

اعتبار کانون در گرو اعتماد مخاطبان آن است

نیک می‌دانیم که سال‌های نخستین فعالیت کانون، صرف فعالیت و تلاش جهت ایجاد اعتماد مخاطبان به این نهاد و تدوین آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مختلف، بوده است.
همکاران شما در کانون، با درک این واقعیت که یکی از متغیرهای کلیدی در ایجاد اعتماد، کیفیت خدمات ارائه شده ...

بهارانه

در موسم ترنم چاووش نوبهار /

            در انتهای گذرگاه فصل سرد /

مشاهده

بهاریه

در منزل خجسته‌ اسفند
همسایه‌ سراچه فروردین
با شاخه‌های ترد بلوغ جوانه‌ها
باران به چشم روشنی صبح آمده‌ست...
زشت است اگر که من
یار قدیم و همدم هم‌ساغر سحر
مشاهده

بهارانه

در منزل خجسته‌ اسفند


همسایه‌ سراچه فروردین


با شاخه‌های ترد بلوغ جوانه‌ها


باران به چشم روشنی صبح آمده‌ست...


زشت است اگر که من


یار قدیم و همدم ...

درباره مجامع عمومی

هرچه در صد سال می کردیم جمع / در دمی بر دلستان افشانده ایم
                                                                                    ...

مجمع عمومی عادی سالانه کانون، به نوبت دوم انجامید

مجمع عمومی عادی سالانه کانون به منظور بررسی عملکرد دوره منتهی به 30 / 9 / 1393 ، بعداز ظهر چهارشنبه 13 اسفند ماه برگزار شد.

دستورالعمل تعیین حق الزحمه خدمات مشاوران بازنگری شد


عوامل مؤثر در کاهش و یا افزایش حق الزحمه خدمات مشاوران بر اساس نیاز مشاوران و متناسب با متغیر های دستورالعمل مورد بازنگری قرار گرفت.

با فرهنگ سازی در خصوص مشاوره، منافع بلند مدت اعضاء حفظ می ‌شود

سومین جلسه هم‌ اندیشی اعضای کانون با حضور نمایندگان شرکت‌ های فنی مهندسی فولاد مبارکه مهرجی، راهبر پیشگامان آموت، توسعه صنعتی آری‌ تس و مهندسی معیار صنعت خاورمیانه تشکیل شد.

مجمع عمومی عادی سالانه کانون، برگزار می شود

با احترام، به آگاهی می رساند مجمع عمومی عادی سالانه دوره منتهی به 30 / 9 / 1393 کانون، در تاریخ 13 اسفند ماه 1393 برگزار می شود. بدین وسیله از کلیه اعضای کانون که اعتبار عضویت ایشان برقرار است، دعوت می شود در این مجمع حضور یابند.

مجمع عمومی عادی سلانه کانون، برگزار می شود

با احترام، به آگاهی می رساند مجمع عمومی عادی سالانه دوره منتهی به 30 / 9 / 1393 کانون، در تاریخ 13 اسفند ماه 1393 برگزار می شود. بدین وسیله از کلیه اعضای کانون که اعتبار عضویت ایشان برقرار است، دعوت می شود در این مجمع حضور یابند ...

مجمع عمومی عادی سلانه کانون، برگزار می شود

با احترام، به آگاهی می رساند مجمع عمومی عادی سالانه دوره منتهی به 30 / 9 / 1393 کانون، در تاریخ 13 اسفند ماه 1393 برگزار می شود. بدین وسیله از کلیه اعضای کانون که اعتبار عضویت ایشان برقرار است، دعوت می شود در این مجمع حضور یابند ...

چارچوب خدمات مشاوران در طرح‌های دانش‌بنیان در جلسه مشترک صندوق نوآوری و شکوفایی و کانون بررسی شد

توسعه سازوکار همکاری های کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی و صندوق نوآوری و شکوفایی، ازجمله طراحی چارچوب کمی وکیفی برای خدمات متنوع مشاوران در طرح‌های دانش‌بنیان متناسب با نیازهای صندوق و نظارت بر حسن هزینه‌کرد طرح‌ها در مواقع برون‌سپاری، در نشست مشترکی با ...

پس از دیدار مشترک؛ امضای تفاهم نامه بین کانون و بانک سینا در دستور کار قرار گرفت

اعضای شورای عالی کانون در جلسه ای با کوروش پرویزیان مدیر عامل بانک سینا و ناصرصنعتی‌نژاد معاون اعتبارات و نظارت، همچنین مدیر اعتبارات این بانک برای بررسی زمینه‌های همکاری دو نهاد، دیدار کردند.

امضای تفاهم‌نامه همکاری کانون و انجمن شرکتهای مشاور سرمایه گذاری

مسؤولان کانون مشاوران اعتباری و سرمایه‌گذاری بانکی و انجمن شرکت‌های مشاور سرمایه‌گذاری و نظارت بر طرح‌ها در پایان نشست صبح یکشنبه 21 دی ماه تفاهمنامه همکاری امضا کردند.

برنامه‌ریزی برای ارتقای دانش کاری؛ دغدغه مشترک کانون و شرکت‌های عضو

دومین نشست هم‌اندیشی اعضای کانون صبح چهارشنبه 17 دی ماه با حضور مدیران عامل و نمایندگان شرکت‌های عضو برگزار شد.

پیوند متقابل درگاه های اطلاع رسانی کانون و اعضاء

گامی مؤثر در معرفی جایگاه این نهاد و توانمندی های اعضای آن است

در همه سال های ایجاد و پای گیری کانون، بخش عمده ای از تلاش مسؤولان این نهاد، مصروف تبیین جایگاه قانونی آن، معرفی توانمندی های تخصصی اعضاء و تشریح آثار انکارناپذیر حضور مشاوران با صلاحیت در فرآیند ...

تشکیل کمیته بازنگری و تدوین آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های کانون

کمیته بازنگری و تدوین آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های جدید کانون، برای پاسخگویی به نیازهای تازه شناسایی شده، تشکیل شد.

نخستین نشست هم اندیشی اعضای کانون در سال جاری برگزار شد

نخستین جلسه هم‌اندیشی اعضای کانون با حضور نمایندگان تعدادی از شرکت‌های عضو، صبح روز چهارشنبه 12 آذرماه در محل کانون برگزار شد.

مطالعات طرح جامع فولاد کشور به شرکت مهندسی بین المللی فولاد تکنیک واگذار شد

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) در نامه ای به وزارتخانه ها، سازمان ها و نهادهای مرتبط از آنها برای همکاری با شرکت مهندسی بین المللی فولاد تکنیک – عضو کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی - دعوت ...

سرفصل های مورد نظر بانک تجارت در گزارش های امکان سنجی

بانک تجارت سرفصل های مورد نظر خود در گزارش های امکان سنجی طرح ها و پروژه ها را اعلام کرد.

فراخوان همکاری در بازآفرینی شهری پایدار

شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران در راستای تحقق مصوبه هیأت دولت در خصوص اعطای تسهیلات نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری و سکونتگاه های غیر رسمی...

عضو شورای عالی کانون : کاهش نرخ‎ تورم صرفا با مديريت نظام پولي كشور محقق نمي شود

برنامه "خردوکلان"با موضوع "کاهش سود سپرده‎های بانکی"با حضور محمد حسن‎نژاد عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نهم ،غلام‎حسن تقی نتاج مدیر‎عامل بانک مهراقتصاد ،سید‎عبدالخالق سجادی عضو شورای‎عالی کانون مشاوران اعتباری و سرمایه‎گذاری بانکی و حمید تهرانی‎فر معاون نظارت ...

بانک انصار خواستار همکاری با کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی شد

رئیس اداره بانکداری خرد بانک انصار در نشستی ( روز شنبه 26 مهرماه) با دبیرکل کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی، خواستار همکاری های بیشتر با این نهاد شد.

هدف از بازرسی های ادواری ، کمک به توانمند سازی اعضاء در جهت ارتقاء جایگاه آنهاست

در نخستین نشست بازرسان کانون در سال جاری، بر مرجعیت و اثرگذاری گزارش های بازرسی در ارزیابی و رتبه بندی اعضاء، تأکید شد.

63 درصد از مجموعه مطالعات امکان سنجی ثبت شده مشاوران عضو کانون، سهم بانک صنعت و معدن است

آنچه كه در اینجا می خوانید مصاحبه ای است با سركارخانم هما سادات گوشه رئیس شورای عالی كانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانكی كه در حاشیه اولین نشست هم اندیشی بانك صنعت ومعدن و شركت های مشاور (٤ شهریور ماه جاری) توسط روابط عمومی بانك انجام گرفته است.

کانون خواستار اخذ تأییدیه کانون از مشاوران عضو به ازاء هر طرح و ثبت خاتمه کار در سامانه ثبت قراردادها شد

رییس شورای عالی کانون در نشست مشترک بانک صنعت و معدن و کانون ( 4 شهریور ماه جاری ) سخنانی در ارتباط با برنامه ها، ظرفیت ها، نحوه همکاری با بانک صنعت ومعدن و چگونگی ارتقاء سطح کیفی خدمات و ایجاد بازار کار برای مشاوران، سخنانی ایراد کرد.

کانون خواستار اخذ تأییدیه اهلیت مشاور از کانون و ثبت خاتمه کار در سامانه ثبت قراردادها شد

DSC 7064رییس شورای عالی کانون در نشست مشترک بانک صنعت و معدن و کانون ( 4 شهریور ماه جاری ) سخنانی در ارتباط با برنامه ها، ظرفیت ها، نحوه همکاری با بانک صنعت ومعدن و چگونگی ارتقاء سطح کیفی خدمات و ایجاد بازار کار برای مشاوران، سخنانی ایراد کرد.

اولین نشست هم اندیشی بانک صنعت و معدن و شرکت های مهندسی مشاور برگزار شد

اولین نشست هم اندیشی بانك صنعت ومعدن و شركت های مشاور عضو كانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانكی، با حضور مهندس افخمی رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل، اعضای هیأت مدیره، معاونین و مدیران امور بانك، مسئولان كانون و مدیران شركت‌های عضو آن، روز سه شنبه چهارم شهریورماه جاری در ...

نشست مشترک کانون و بانک صنعت و معدن در مرکز همایش های بین المللی رایزن

نشست مشترک کانون و بانک صنعت و معدن پیش از ظهر روز سه شنبه 4 شهریور ماه در مرکز همایش های بین المللی رایزن برگزار می شود.

تاریخ برگزاری نشست مشترک کانون و بانک صنعت و معدن اعلام شد

نشست مشترک اعضای رتبه بندی شده کانون با مدیران و مسئولان بانک صنعت و معدن، روز سه شنبه 4 شهریور ماه برگزار می شود.

اولین بانک هخامنشی

اولین بانک هخامنشی

وب سایت جدید کانون راه اندازی آزمایشی شد

با توجه به شناسایی نیازهای جدید در اطلاع رسانی کانون ، پایگاه جدید اطلاع رسانی کانون راه اندازی آزمایشی شد.

وب سایت جدید کانون راه اندازی آزمایشی شد

با توجه به شناسایی نیازهای جدید در اطلاع رسانی کانون ، پایگاه جدید اطلاع رسانی کانون راه اندازی آزمایشی شد.

ذی نفع بزرگ خدمات کانون، اقتصاد کشور است

اعضای کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی، هم از نیروهای باتجربه و کارآزموده برخوردارند و هم به نیروهای جوان و روزآمد مجهزند و می توانند همراه و یاور سیستم بانکی در تخصیص بهینه منابع، نظارت بر مصارف و پیشنهاد دهنده راه های خروج از بحران های مرتبط از جمله عارضه یابی ...

کانون خواستار آگاهی از سیاست ها و برنامه های بانک ها شد

به منظور تحقق اهداف تعریف شده برای کانون، این نهاد خواستار آگاهی از سیاست ها، برنامه های بانک ها و انتظارات از مشاوران عضو کانون در مطالعات امکان سنجی و نظارت طرح ها شد.

حضور کانون؛ در هشتمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه

کانون در کنار چهار شرکت عضو، در هشتمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه، حضوری پر رنگ دارد. در پی فراخوان عمومی از اعضای کانون برای مشارکت در غرفه گروهی کانون در هشتمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه، چهار شرکت عضو برای حضور در کنار کانون در این نمایشگاه اعلام ...

مسوؤلان کانون در جمع اعضای گروه بازارهای مالی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

در نشست مشترک مسئولان کانون با رییس و اعضای گروه بازارهای مالی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ظرفیت های تخصصی کانون و مشاوران عضو معرفی و درباره چگونگی بهره مندی از این توانمندی در سطح ملی تبادل نظر شد.

برنامه ارتقاء سطح تعامل کانون با نهادهای مرتبط

کانون در نظر دارد به منظور ارتقاء سطح تعامل با وزارتخانه ها، بانک ها، مؤسسات مالی و اعتباری و نهادهای مرتبط با فعالیت کانون، مسائلی را که به نحوی با فعالیت مشاوران عضو یا کانون ارتباط دارد گردآوری، تحلیل و با مسئولان ذی ربط نهادهای یاد شده به بحث و تبادل نظر بگذارد.

کانون به اعضای خود خدمات مشاوره حقوقی می دهد

به منظور آسان سازی دسترسی اعضای کانون به مشاور حقوقی ، کانون امکان ارتباط مستقیم اعضاء با مشاور حقوقی را فراهم کرده است.

مجمع عمومی عملکرد سال 92 کانون و برنامه سال 1393 را تصویب کرد

نوبت دوم مجمع عمومی عادی سالانه کانون، روز چهارشنبه 10 اردیبهشت ماه برگزار شد.
این مجمع عمومی پيرو دعوت از اعضای کانون از طریق درج دعوت رسمی در روزنامه دنیای اقتصاد، انتشار اطلاعیه در پایگاه اطلاع رسانی،و اطلاع رسانی از طریق ارسال پیامک های کوتاه، با حضور اعضای حاضر در ...

ابلاغ دستورالعمل برونسپاری طرح های امکان سنجی متقاضیان تسهیلات بانک کشاورزی

به استناد بخشنامه مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی و به منظور تسریع و تسهیل در امر اعطای تسهیلات به مشتریان، گسترش خدمات بانکی و استفاده از نیروهای تخصصی، بانک می تواند برای بررسی و تهیه گزارش های امکان سنجی طرح ها و پروژه های سرمایه گذاری ...

عضو هیأت مدیره بانک صنعت و معدن: برای اطمینان از توجیه پذیری طرح ها، انجام مطالعات امکان سنجی طرح ها ضرورتی اجتناب ناپذیر است

عضو هیأت مدیره بانک صنعت و معدن در نشستی با مسئولان کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی، بر تأکید آن بانک به ضرورت انجام مطالعات امکان سنجی برای طرح های متقاضی دریافت تسهیلات، اشاره کرد.

الزام اخذ تأییدیه ، پیش از عقد قرارداد

به منظور پیشگیری از بروز مشکلات در صدور تأییدیه، به مشاوران عضو کانون توصیه می شود پیش از عقد هر قرارداد نسبت به اخذ تأییدیه مربوط اقدام ...

الزام اخذ تأییدیه ، پیش از عقد قرارداد

به منظور پیشگیری از بروز مشکلات در صدور تأییدیه، به مشاوران عضو کانون توصیه می شود پیش از عقد هر قرارداد نسبت به اخذ تأییدیه مربوط اقدام ...

ضرورت تمدید اعتبار عضویت سالانه در کانون

با توجه به پایان سال مالی ( 30 آذر 1392 ) کانون و انقضای مدت زمان اعتبار عضویت اعضاء، ضروری است اعضای محترم همانند رویه سال های گذشته، در اسرع وقت نسبت به تمدید اعتبار عضویت خود، طبق ضوابط کانون اقدام فرمایند.

مجمع عمومی عادی سالانه کانون

با احترام، به آگاهی می رساند مجمع عمومی عادی سالانه دوره منتهی به 30 / 9 / 1392 کانون، در تاریخ 27 فروردین ماه 1392 برگزار می شود. بدین وسیله از کلیه اعضای کانون دعوت می شود یکی از اعضای محترم هیأت مدیره و یا مدیر عامل آن شرکت، با در دست داشتن معرفی نامه به عنوان نماینده رسمی آن عضو ...

فراخوان بانک کشاورزی برای همکاری با اعضای کانون

بانک کشاورزی مشاوران عضو کانون در گرایش کشاورزی و صنایع تبدیلی را به همکاری دعوت می کند.

حضور کارشناسان فعال در تهیه طرحها در جلسات بانکی، ضروری است

همان طور که پیش از این نیز به آگاهی اعضای محترم کانون رسیده است با نک های مختلف به جهت اولویت های خاص خود سرفصل های اختصاصی و مورد نظر خود را به کانون اعلام و از طریق انتشار آن در پایگاه اطلاع رسانی کانون، درخواست کرده اند سرفصل های یاد شده در تهیه گزارش های ...

نخستین جلسه مشترک شورای عالی کانون و هیئت مدیره انجمن شرکت‌های مشاور سرمایه‌گذاری و نظارت طرح‌ها

نخستین جلسه مشترک اعضای شورای عالی کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی و هیأت مدیره انجمن شرکت های مشاور سرمایه گذاری و نظارت طرح ها، با هدف همکاری و تبادل نظر در مسایل صنف مشاوران سرمایه گذاری، روز یکشنبه ( 22 دیماه ) در محل دبیرخانه کانون برگزار شد.

امضاي تفاهم نامه همکاري با پست بانک ايران

امضاي تفاهم نامه همکاري با پست بانک ايران امضاي تفاهم نامه همکاري با پست بانک ايران امضاي تفاهم نامه همکاري با پست بانک ايران امضاي تفاهم نامه همکاري با پست بانک ايران

ابتکار عمل در جذب سرمايه‌هاي خارجي

رئيس شوراي عالي کانون مشاوران اعتباري و سرمايه‌گذاري بانکي از به کار بستن راهکارهايي خبر داد که بر مبناي آن، تامين مالي از منابع خارجي، بدون تضمين دولت صورت مي گيرد.

اجراي سايت جديد

زارش‌ها از عقد يک فاينانس فرانسوي در آينده نزديک خبر مي‌دهند. رويترز گزارش داد که بانک سرمايه‌گذاري دولتي فرانسه به دنبال تهيه يک بسته مالي براي صادرات اين کشور به ايران است

اعضاي هفتمين دوره شوراي عالي کانون انتخاب شدند