نشست کانون با اتاق تهران در راستاي تفاهم نامه همکاري مشترک

تاریخ انتشار : 1402/12/28

به گزارش روابط عمومي کانون،  پيرو اجراي برنامه هاي تعاملي کانون با بخش خصوصي، نشست مشترک مسئولان کانون با مديران عالي اتاق بازرگاني تهران برگزار شد. در اين ديدار دکتر احمدي، مدير مرکز خدمات سرمايه‌گذاري اتاق تهران، خانم تفتي، مسئول حقوقي و خانم گندمي مسئول اجرايي اتاق و آقاي مهندس فرج زاده، رئيس شوراي عالي کانون و آقاي تقوي نژاد، دبيرکل کانون حضور داشتند.

در اين نشست که با هدف توسعه همکاري هاي متقابل دو نهاد برگزار شد، دو طرف در راستاي اجرايي کردن تفاهمنامه همکاري في مابين در زمينه هاي شناسايي فرصت هاي سرمايه گذاري، عارضه يابي، ارزيابي طرح هاي سرمايه گذاري و پروژه هاي نيمه تمام، ايجاد بانک اطلاعاتي فرصت هاي سرمايه گذاري في مابين، آموزش، شرکت در جلسات کميسيون هاي مرتبط اتاق و ... به توافقات اوليه رسيدند.

همچنين در اين جلسه، طرفين در جهت توسعه همکاري هاي اثربخش تر انتظارات متقابل را جهت پيشبرد روز افزون تفاهم نامه منعقده مطرح نمودند و لزوم تداوم همکاري هاي مشترک را يادآور شدند.