خدمات کانون


ورود اعضا

نشست مشترک رئيس شوراي عالي کانون با مسئولان ...

به گزارش روابط عمومي کانون،  پيرو اجراي برنامه هاي تعاملي کانون با نظام بانکي، نشست مشترک ...

سایر اخبار
صنعت؛ بخش مغفول اقتصاد ايران؟

دنياي اقتصاد : در طول دودهه منتهي به سال۱۳۹۹، رشد توليد در حدود ۳۶درصد و رشد نقدينگي در حدود ۱۰هزار درصد بوده است. ...

سایر اخبار
نخستين جلسه هيات عالي بانک مرکزي تشکيل شد

در راستاي اجراي قانون بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران از ماه جاري، نخستين جلسه هيات عالي که جايگزين شوراي پول و اعتبار شده است.

سایر اخبار
×

تماس با ما

آدرس

تهران - میدان آرژانتین- انتهای خیابان الوند- خیابان اهورا- بن بست نادر- پلاک ۲ واحد ۱ کد پستی 1516953313 (021) 88879018, 88879269 و 88873519 88879147(021) info@abcic.ir