دومين نمايشگاه بين المللي فن آوري هاي صنعت ساخت و ساز

تاریخ انتشار : 1401/11/09

دومين نمايشگاه بين المللي فن آوري هاي صنعت ساخت و ساز دوم تا پنجم اسفند ماه در محل نمايشگاه بين المللي تهران برگزار مي شود.

 

اهداف برگزاري اين نمايشگاه را مي توان موارد زير برشمرد:

  • تبيين جايگاه موضوع مسکن (از پنجره تجهيزات، روشها، تکنولوژي ساخت و محصول نهائي) و پروژه هاي عمراني در ارتباط با رکود يا توسعه اقتصادي کشور.
  • معرفي پهنه وسيع جذب سرمايه و فرصت هاي سرمايه گذاري در پروژه هاي عمراني و مسکن در داخل کشور.
  • جذب و هدايت سرمايه هاي داخلي و خارجي جهت ورود به صنعت ساخت و ساز به منظور ايجاد رونق و توسعه آن.
  • معرفي توانمندي انبوه سازان، شرکت هاي بزرگ فعال در صنعت ساخت و ساز و  ارائه دهندگان تجهيزات، تأسيسات و تکنولوژي هاي روزآمد و پروژه هاي برتر در اين حوزه.
  • کمک به شفاف سازي گردش کار و عملکردهاي مورد استفاده در صنعت ساخت و ساز.
  • ايجاد توازن و پايداري قيمت تمام شده پروژه هاي مسکن و عمراني کشور.
  • معرفي روش هاي صنعتي سازي و توانمندي آن در ارتقاء کيفيت، افزايش سرعت و کاهش هزينه تمام شده.
  • ايجاد فضا و بستر مناسب جهت حضور شرکت هاي دانش بنيان و فراگير (سهامي عام) به منظور بهره گيري بيشتر از علوم و فنون روز و ارتقاء روش هاي علمي مورد استفاده در صنعت ساخت و ساز.
  • معرفي ابزار و روش هاي نوين در صنعت ساخت و ساز مانند: نرم افزارهاي هوشمندسازي انرژيهاي نوين.
  • گسترش اشتغال به دنبال سرمايه گذاري در صنعت ساخت و ساز در بالاترين سطح در مقايسه با ساير صنايع و خدمات.

علاقه مندان مي توانند براي کسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 74501000-021 تماس   حاصل نمايند.