رشد ۷.۵برابري طرح‌هاي سرمايه گذاري

تاریخ انتشار : 1403/04/20

تهران- ايرنا- وزارت اقتصاد اعلام کرد: طرح‌هاي سرمايه گذاري عقد قرارداد شده در مناطق آزاد در سال گذشته از ۱۱۲ همت با رشد سه برابري به ۳۶۳ همت رسيده و طرح هاي سرمايه گذاري که احداث آن آغاز شده با افزايش بيش از ۷.۵ برابري از ۲۱ همت به ۱۵۷ همت رسيده است.

به گزارش ايرنا از وزارت اقتصاد، مناطق آزاد تجاري صنعتي پيش از شروع به کار دولت سيزدهم از يک طرف با انبوه چالش‌ها و مشکلات و بحران تامين نقدينگي و منابع مالي براي پرداخت هزينه هاي جاري و مصارف عمراني مواجه بودند و از طرف ديگر روند تاسيس، ايجاد و راه‌اندازي مناطق آزاد جديد که با تصميم نهايي مجمع تشخيص مصلحت نظام مصوب شده بود، کُند و مبهم باقي مانده بود.

علاوه بر اين نارضايتي فعالان اقتصادي و مردم ساکن و بوميان به جهت ايجاد پيچيدگي هاي فرآيندهاي بروکراتيک و محدوديتهاي اعمال شده براي تجارت محلي و حذف مزيت ها و معافيت‌هاي قانوني بر حجم مشکلات در آن زمان افزوده بود.

احياي دوباره مناطق آزاد در دولت سيزدهم

در چنين شرايطي که برخي از سازمان‌هاي مناطق در پرداخت هزينه‌هاي دستمزد کارکنان و مخارج جاري و خدمات شهري با چالش جدي مواجه بوده و پروژه‌هاي نيمه‌تمام متعدد زيربنايي و سرمايه‌گذاري در سطح مناطق با بحران تامين نقدينگي مواجه بودند با شروع به‌کار دولت سيزدهم با اتخاذ راهکارهاي جديد تامين منابع مالي و استفاده حداکثري از ظرفيت‌هاي قانوني و حمايت‌هاي هيات محترم وزيران در جهت افزايش سهم سازمان‌هاي مناطق آزاد در بخش سهميه درآمدي و همزمان با تسهيل تجارت در بستر سامانه‌هاي مربوطه و اجراي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي و مديريت هزينه‌ها نه‌تنها که مشکلات تامين هزينه‌هاي جاري مناطق آزاد مرتفع شد؛ بلکه با منابع جديد حاصله پروژه‌هاي نيمه‌تمام زيربنايي و عمراني در سطح مناطق احيا و به سرعت در مسير اتمام کار قرار گرفت به گونه‌اي که در سال‌هاي دوم و سوم دولت شاهد رشد افتتاحيه‌ها و افزايش بهره‌برداري پروژه‌هاي متعدد و متنوع در سطح مناطق بوديم و با پيگيري‌هاي متعدد و رفع موانع و حضورهاي ميداني مديران ارشد در سطح مناطق، وضعيت تجارت محلي در اين مناطق تسهيل و نابساماني امور و نارضايتي‌هاي تجار و فعالان اقتصادي تقليل يافت.

رشد ۷.۵ برابري طرح سرمايه‌گذاري آغاز شده

علاوه بر اين رويکرد جديد براي جذب سرمايه‌گذاري‌هاي داخلي و خارجي با تدوين بسته‌هاي سرمايه‌گذاري و همزمان تسهيلگري در فرآيندهاي مرتبط با تامين زمين و زيرساخت‌هاي سرمايه‌گذاري، صدور مجوزهاي بي‌نام، پيگيري و دفاع از اعمال معافيت‌ها و مزيت‌هاي قانوني با مشارکت مردم و تشکل‌هاي بخش خصوصي افق جديدي را در حوزه عملکردي مناطق گشود.

مضاف بر اينکه با پيگيري‌هاي دو راهبرد اساسي جهاني‌سازي و مردمي‌سازي اقتصاد مناطق با حضور فعال و موثر در رويدادهاي بين‌المللي سرمايه‌گذاري اعم از داخلي و خارجي از کشور، نقش کارکرد جديد مناطق را برجسته کرد. اين موضوع در کنار نحوه ارائه بسته‌هاي سرمايه‌گذاري به روش‌هاي مختلف و دسترسي آن براي عموم مردم و علاوه بر حذف هرگونه انحصار و شبهات احتمالي در واگذاري پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري، استقبال سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي از بسته‌هاي سرمايه‌گذاري به همراه داشته است.

همزمان با سيل تقاضاهاي متعدد سرمايه‌گذاري، در سال گذشته مستند به گزارش‌هاي ارسالي سازمان‌هاي مناطق شاهد رشد بيش از ۳ برابري طرح‌هاي سرمايه‌گذاري عقد قرارداد شده (از ۱۱۲ به ۳۶۳ همت) و افزايش بيش از ۷.۵ برابري طرح‌هاي سرمايه‌گذاري که احداث آن آغاز شده (از ۲۱ به ۱۵۷ همت) و رشد بيش از ۲.۵ برابري طرح‌هاي به بهره‌برداري رسيده (از ۳۳ به ۹۳ همت) و همچنين رشد بيش از ۳ برابري سرمايه‌گذاري تحقق يافته داخلي و خارجي (از ۴۳ به ۱۳۱ همت) بوديم و همزمان براي سال جاري نيز با همکاري مديران عامل مناطق آزاد و ويژه اقتصادي مبالغ چند برابري سرمايه‌گذاري محقق شده، برنامه‌ريزي شده است.

تراز تجاري مثبت ۱۰۶ ميليون يورويي در سال ۱۴۰۲

در موضوع تراز تجاري مناطق آزاد و ويژه نيز شاهد ترازهاي مثبت طي سه سال اخير به گونه‌اي که تراز تجاري مناطق آزاد در سال ۱۴۰۲ مثبت و بالغ بر ۱۰۶ ميليون يورو بوده است. بر اساس اطلاعات دريافت شده از سازمان‌هاي مناطق آزاد، در سال گذشته مجموع صادرات از مناطق آزاد به خارج از کشور معادل ۱۱۳۶ ميليون يورو و در مقابل مجموع واردات براي کل مناطق آزاد ۱۰۳۰ ميليون يورو بوده است که حاکي از تراز تجاري بالغ بر ۱۰۶ ميليون يورويي اين مناطق است.

هم نگاه درون‌زا، هم نگاه برون‌زا

در موضوع کار با همسايگان و روابط و اقتصاد بين‌الملل، ايده ايجاد مناطق آزاد مشترک با کشورهاي همسايه و همچنين کشورهاي هدف مطرح و به جد پيگيري گرديد که در يادداشت تفاهمات صورت گرفته با کشورهاي مختلف با تکيه بر مزيت‌هاي رقابتي مناطق، تشکيل مناطق آزاد مشترک به امضا رسيده و کار ايجاد و راه‌اندازي آنان در دست پيگيري است.

احياي ۷۰ واحد غيرفعال در مناطق

افزايش چشمگير حجم توليدات مناطق آزاد و ويژه طي سه سال گذشته به نحوي که تنها حجم توليدات مناطق آزاد در سال ۱۴۰۲ بالغ بر ۲۶۰ همت بوده و همزمان احياء و راه‌اندازي بالغ بر ۷۰ واحدهاي راکد و غيرفعال در سطح اين مناطق دستاورد ديگري از دولت سيزدهم بوده است و در تدوين بسته‌هاي سرمايه‌گذاري جديد مناطق سهم قابل توجه اي براي موضوع توليد در نظر گرفته شده که نشان از تغيير گرايش مناطق به سمت توليد بيشتر دارد.

تامين نيازها و کالاهاي اساسي کشور از مسير بنادر و گمرکات مناطق آزاد کشور و همزمان ارائه تسهيلات تجاري براي تامين مواد اوليه و قطعات واحدهاي توليدي کشور در دولت سيزدهم نيز با رشد قابل توجه اي همراه بوده است.