انعقاد تفاهم‌نامه آموزشي کانون مشاوران با شرکت مير

تاریخ انتشار : 1401/12/22

تفاهم‌نامه آموزشي کانون مشاوران با شرکت مشاوره مديريت مير وابسته به شرکت موننکو ايران در تاريخ 15 اسفند ماه سال جاري با حضور رئيس شوراي عالي و مديرعامل شرکت مير منعقد گرديد.

براساس اين تفاهم‌نامه که به امضاي جناب  آقاي مهندس فرج‌زاده رئيس شوراي عالي رسيد شرکت مير با مديريت سرکار خانم صمدي ملزم به طراحي و اجراي دوره‌هاي آموزشي کاربردي عمومي، تخصصي و فني در دو سطح برگزاري داخلي و  خارجي گرديد. هدف از برگزاري اين دوره‌هاي آموزشي، سنجش و ارتقاء مهارت و صلاحيت مشاوران متخصص عضو کانون در سطوح مديران عالي، مديران مياني و کارشناسان در راستاي افزايش ميزان دانش و تخصص حرفه‌اي  در بين مشاوران سرمايه‌گذاري عضو کانون است.شايان ذکر است، انعقاد اين تفاهم‌نامه آغازگر اهداف و برنامه‌هاي آموزشي کانون در سال‌هاي آتي مي‌باشد، زيرا يکي از مهم‌ترين برنامه‌هاي شوراي‌عالي، گسترش برنامه‌هاي آموزشي در راستاي توسعه فرهنگ مشاوره سرمايه‌گذاري و ارتقاي سطح آموزشي و علمي اين حرفه در ميان اعضاي کانون و سطح کشوري و تامين نيروهاي کارشناسي براي شرکت‌هاي عضو در آينده است.