5 هزار هکتار از تهران درگير بد مسکني است

تاریخ انتشار : 1397/08/21

معاون وزير راه و شهرسازي با بيان اينکه رفع بدمسکني در اولويت سياست‌هاي شهري در تهران قرار دارد،‌ گفت: اساسا انبوه‌سازي در بازآفريني شهري معنا و مفهوم ندارد و در اجراي طرح‌هاي بازآفريني بايد پايبند اسناد بالادستي مانند طرح‌هاي تفصيلي شهري باشيم.

محمدسعيد ايزدي در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي ايلنا با اشاره به سياست‌هاي توسعه مسکن در کشور اظهار داشت: اخيرا بخشنامه‌اي تدوين و ابلاغ شده است که براي اولين بار به بحث اجراي ماموريت‌ها در حوزه مسکن مي‌پردازد.

وي افزود: در اين بخشنامه و اين برنامه سعي داريم که ميزان ظرفيت جمعيت‌پذيري در شهرهاي مختلف را تعيين کنيم تا سياست‌هاي گذاري‌ها بر اساس ظرفيت جمعيت‌پذيري شهرها از طريق سياست‌هاي سه گانه توسعه مسکن به اجرا برسد.

ايزدي با اشاره به سياست‌هاي سه گانه توسعه مسکن اظهار داشت: سه سياست توسعه دروني با استفاده از اجراي طرح‌هاي بازآفريني شهري، سياست توسعه تدريجي با استفاده از طرح‌هاي آماده سازي زمين و سياست توسعه منفصل از طريق ايجاد شهرهاي جديد وجود دارد که بايد بر اساس اين سه سياست نسبت به اجراي برنامه‌هاي مسکن با توجه به ميزان جمعيت پذيري شهرها اقدام کرد.

معاون وزير راه و شهرسازي افزود: براي اينکه بتوانم برنامه عملياتي مسکن را به وزير جديد ارائه دهم از تمام استان‌ها خواسته‌ام به سوالاتي مبني بر اينکه در مناطق مختلف ميزان جمعيت‌پذيري چقدر است و از طريق کدام يک از سياست‌هاي توسعه مسکن مي‌توان اقدام کرد،  پاسخ دهند.

وي ادامه داد: بايد ديد شهرهاي مختلف هر کدام به چه ميزان ظرفيت جمعيت‌پذيري دارند و اين ظرفيت‌ها از طريق کدام يک از شقوق توسعه مي‌تواند به اجرا برسد و موضوع مهمتر اينکه بايد نسبت به تعيين اولويت‌ها اقدام کرد.

معاون معماري و شهرسازي تاکيد کرد: متاسفانه طرح مسکن مهر هم بدون توجه به اين سياست‌ها به اجرا رسيد و براي همين است که امروز در برخي شهرها با انبوهي از مساکن مهر فاقد متقاضي مواجه هستيم.

ايزدي افزود: براي مثال در شهر همدان همزمان با اجراي برنامه‌هاي بازآفريني شهري، شهر جديد حورا در حال تاسيس است و در کنار آن سازمان ملي زمين و مسکن از طريق برنامه‌هاي آماده‌سازي، در حال پاسخ به نياز مسکن است.

وي گفت: طبق اسناد بالادستي شهر همدان گنجايش پذيرش 250 هزار نفر جمعيت را دارد و معتقدم بهترين راهکار براي اجراي سياست‌هاي مسکن در اين شهر  استفاده از توسعه دروني و سياست توسعه تدريجي است و نبايد از طريق سياست توسعه منفصل يعني ايجاد شهرهاي جديد مشکل مسکن اين شهر را حل کرد.

ايزدي با اشاره مهم‌ترين سياست هاي مسکن در کلان شهر تهران که بايد در اولويت اجرا قرار بگيرد، گفت: معتقدم در تهران اولويت با رفع مشکل بدمسکني است امروز با گسترش نوعي از سرپناه‌سازي در نواحي پيراموني شهر به ويژه جنوب و جنوب شرقي مواجه هستيم که بايد به سرعت راهکاري براي مهار آن اتخاذ کرد  بنابراين رفع بدمسکني در اولويت سياست‌هاي شهري در تهران قرار دارند.

معاون وزير راه و شهرسازي با تاکيد بر اينکه در حال حاضر در مجموعه شهري تهران پنج هزار هکتار درگير بدمسکني است، ادامه داد: ارتقاي کيفيت زندگي شهري از طريق ساماندهي وضعيت بدمسکني بايد در اولويت قرار بگيرد.

ايزدي در پاسخ به اين سوال که آيا امکان دارد در جريان تغيير سياست‌ها براي عرضه پرفشار مسکن موضوع انبوه‌سازي در بافت فرسوده اجرا شود، گفت: بر اساس طرح‌ها و برنامه‌هايي که در بيش از چهار سال گذشته تلاش کرديم آنها را تدوين و تصويب کنيم اساسا انبوه‌سازي در بازآفريني شهري معنا و مفهوم ندارد.

وي افزود: بازآفريني شهري در مقياس محله با مشارکت اهالي در قالب نوسازي تدريجي عملياتي مي‌شود و در اجراي طرح‌هاي بازآفريني بايد پايبند اسناد بالادستي مانند طرح‌هاي تفصيلي شهري باشيم.

وي تاکيد کرد: هر شهري طرح تفصيلي تعيين شده‌اي دارد که در اين اسناد درباره ميزان تراکم‌ها و ساخت و سازها در هر محله تعيين تکليف شده و بايد قانون مدارانه عمل کنيم و از سقف پيش‌بيني شده عدول نکنيم.

ايزدي ادامه داد: هر بافت در هر محله و هر شهري مقتضيات خاص خود را دارد براي مثال بافت فرسوده محله سيروس که در مجاورت منطقه تاريخي قرار دارد با محدوديت ارتفاعي مواجه هستيم اما ممکن است در بافت فرسوده منطقه ديگري اجازه ساخت و ساز تا هشت طبقه را هم داشته باشيم بنابراين اعمال و اجراي سياست‌ها در هر منطقه منحصر به فرد است و نمي‌توانيم يک نسخه را براي تمام محله‌ها تجويز کنيم.