طرح تسهيل مجوز کسب و کار مشکل اشتغال و سرمايه‌گذاري را حل مي‌کند

تاریخ انتشار : 1400/06/24

تهران- ايرنا- عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي، طرح تسهيل صدور برخي مجوزهاي کسب و کار را موجب حل مشکل اشتغال، سرمايه‌گذاري و افزايش توليد دانست.

به گزارش خبرنگار سياسي ايرنا، «سيد شمس الدين حسيني» در جلسه علني روز چهارشنبه مجلس شوراي اسلامي در دفاع از کليات طرح تسهيل صدور برخي مجوزهاي کسب و کار، گفت: براساس اين طرح مي‌خواهيم به فعاليت اقتصادي اصالت بدهيم تا اگر فردي به عنوان مثال مي‌خواهد در خانه خود کارگاه صنايع دستي ايجاد کند، ‌ اين امکان براي او مهيا شود.

عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي افزود:‌ اين طرح سبب بهبود فضاي کسب و کار در کشور شده و مشکل اشتغال و سرمايه‌گذاري را حل خواهد کرد و به افزايش توليد کمک مي‌کند.