دژپسند: در تنظيم بودجه از بانک مرکزي استقراض نکرده‌ايم

تاریخ انتشار : 1398/11/23

تهران- ايرنا- وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: براساس سياست جلوگيري از رشد نقدينگي، در تنظيم بودجه کل کشور از بانک مرکزي استقراض نشده است.

به گزارش روابط عمومي وزارتخانه ياد شده، فرهاد دژپسند، افزود: در تنظيم بودجه از اوراق مشارکت، اوراق قرضه و ساير ابزارها استفاده شده است.

دژپسند اضافه کرد: امسال در مدت ۹ ماهه منتهي به آذر، پرداخت ۵۴ درصد تسهيلات سيستم بانکي براي سرمايه در گردش واحدهاي توليدي انجام شد.

وي افزود: اختيارات لازم براي تحقق درآمد حدود ۵۰ هزار ميليارد توماني از محل مولدسازي و فروش دارايي‌ها و واگذاري شرکت‌هاي دولتي در قانون بودجه سال آينده از کميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي اخذ شده است.

به گفته وزير اقتصاد، در پروژه «اميدشهر» که در چارچوب برنامه اين وزارتخانه براي مولد سازي دارايي‌ها با مشارکت بانک‌هاي سپه و مسکن انجام مي‌شود، با مولد سازي زمين راکد توسط بانک سپه و تأمين مالي پروژه و اجرا از سوي بانک مسکن، محرکي براي صنعت ساختمان ايجاد خواهد شد.

وي اضافه کرد: با اين اقدام از يک سو تقاضا در بخش‌هاي ديگر اقتصاد، تحرک ايجاد شده و از سوي ديگر عرضه مسکن تقويت مي‌شود.

دژپسند خاطر نشان کرد: براساس برنامه‌ريزي‌هاي انجام شده در حال حاضر امور مرتبط با پروانه‌هاي کسب و کار بوسيله پيشخوان دولت قابل انجام است.

وي گفت: يکي از دلايل ثبات نرخ ارز در سال ۹۸، هدايت نقدينگي‌هاي سرگردان مردم به بازار بورس بوده است.

دژپسند با بيان اينکه امسال بازار سرمايه رشد بيش از ۱۴۰ درصدي داشته است، افزود: بازار سرمايه، يک پناهگاهي براي نقدينگي هاي سرگردان، در تأمين مالي بخش توليد اقتصاد است.

وزير امور اقتصادي و دارايي توصيه کرد: مردم براي ورود به بازار بورس حتما از مشاوره گروه‌هاي صاحب تخصص در اين زمينه استفاده کنند.

  •  
  •  
  •  
  •