سود سپرده‌هاي بانکي مشمول ماليات نيست

تاریخ انتشار : 1398/09/12

سازمان امور مالياتي اعلام کرد که سود سپرده‌هاي بانکي مشمول ماليات و عوارض ارزش افزوده نخواهد بود.

به گزارش خبرنگار ايبِنا، سازمان امور مالياتي در بخشنامه‌اي درباره شمول يا عدم شمول ماليات و عوارض ارزش افزوده نسبت به سود دريافتي سپرده‌هاي اشخاص نزد بانک‌ها يا موسسات مالي و اعتباري اعلام کرد: از آنجايي که به موجب ماده (۱) قانون ماليات بر ارزش افزوده، عرضه کالاها و ارائه خدمات در ايران مشمول ماليات بر ارزش افزوده است، ليکن سود دريافتي سپرده‌هاي اشخاص از بانک‌ها و موسسات مالي و اعتباري اعم از داراي مجوز يا فاقد مجوز از بانک مرکزي از مصاديق ارائه خدمت تلقي نمي‌گردد و بنابراين مشمول ماليات و عوارض ياد شده نخواهد بود.