وزارت بازرگاني با همان اختيارات پيش از ادغام احيا مي‌شود

تاریخ انتشار : 1398/07/17

فرهاد دژپسند در گفت‌وگو با خبرنگار سياسي ايلنا در پاسخ به اين سوال که گويا قرار است در صورت تشکيل وزارت بازرگاني، گمرک از بدنه وزرات اقتصاد‌ جدا و به وزارتخانه جديد ملحق شود، گفت: قانون اين است که وزارت بازرگاني با همان اختيارات قبلي احيا شود و همان وزارت‌خانه پيش از ادغام با همان حوزه کاري احيا خواهد شد. 

 وي همچنين در خصوص متضررشدگان بازار پايه و امکان اتخاذ تصميم براي جبران اين خسارت گفت: در بازار بورس طبيعي است گاهي ممکن است خريداران سهام خيلي سود به دست بياورند و گاهي هم ممکن است ضرر کنند؛ کسي که وارد بازار بورس مي‌شود ريسک‌پذير است. 

وي ادامه داد: خوشبختانه در حال حاضر دامنه نوسان را محدود کرديم که افرادي زياد ضرر نبينند.