شاه کليد فعاليت‌هاي دولت بايد تمرکز بر تامين مالي SME ها باشد

تاریخ انتشار : 1398/06/20

فريال مستوفي در گفتگو با خبرنگار ايبِنا درباره تمرکز کميسيون بازار پول و سرمايه اتاق تهران گفت: در حال حاضر بيشترين تمرکز و انرژي را بر روي تامين مالي بنگاه‌هاي کوچک و متوسط قرار داده‌ايم؛ واقعيت اين است که هم بانک‌ها و هم بازار سرمايه مشکلات خاص خود را براي تامين مالي بنگاه‌هاي مختلف دارند.

وي ادامه داد: براي حل مشکل تامين مالي در کشور بايد راه‌حل‌هاي مختلفي را پيدا کنيم يا تشکيلات منظمي در اين خصوص ايجاد شده و اصلاحاتي انجام شود.

رييس کميسيون بازار پول و سرمايه اتاق بازرگاني تهران تصريح کرد: البته ما در کميسيون پيشنهاداتي درباره روش‌هاي تامين مالي براي بنگاه‌هاي مختلف داريم، اما اين کار نياز به زمان بيشتر و رسيدن پيشنهادات ما به پختگي لازم دارد.

عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ادامه داد: البته اجراي اين پيشنهادات نيز بدون کمک دولت ميسر نخواهد شد.

مستوفي با اشاره به نقدينگي دو هزار هزار ميليارد توماني در کشور تصريح کرد: اين نقدينگي باعث ايجاد تورم بالا در کشور شده و متاسفانه شاهد هستيم که بيشتر اين نقدينگي نيز به سمت بازارهاي غيرمولد سوق پيدا مي‌کند. بايد راه‌حل‌هايي را پيدا کنيم تا اين نقدينگي به سمت فعاليت‌هاي اقتصادي مفيد و اساسي و با توجيه اقتصادي مناسب سوق پيدا کند تا رونق توليد ايجاد شود.