شرط موفقيت حذف ۴ صفر از پول ملي چيست؟

تاریخ انتشار : 1398/05/23

به گزارش خبرنگار ايبِنا، طرح حذف چند صفر از پول ملي تاکنون چندين بار در کشور مطرح شده، اما در اين دوره اين طرح با جديت بيشتري در حال پيگيري است، به طوري که هيات دولت طرح پيشنهادي بانک مرکزي را تصويب کرده و به صورت لايحه به مجلس شوراي اسلامي خواهد فرستاد تا در صورت تصويب مجلس و تاييد شوراي نگهبان اجرايي شود.

حذف صفر از پول ملي در فضاي بين‌المللي نيز سابقه طولاني دارد و بيش از ۷۰ کشور دنيا تاکنون براي مقابله با تورم يا بازگرداندن اعتماد به پول‌ ملي اقدام به حذف صفر از پول‌هاي خود کرده‌اند. اين اقدام در کشورهايي مثل آرژانتين و برزيل با چالش‌هايي همراه بود و اين کشورها مجبور شدند چندين بار تعدادي صفر را از پول ملي خود کم کنند، اما در کشورهايي مانند هلند و ترکيه نيز اين سياست توانست جوابگو باشد که البته در اين کشورها حذف صفر همراه با سياست‌هاي جدي کنترل تورم صورت گرفت.

شرط موفقيت طرح حذف چهار صفر از پول ملي

حميد تهرانفر، مديرعامل بانک کارآفرين در اين رابطه در گفتگو با خبرنگار ايبِنا با بيان اينکه حذف چهار صفر از پول ملي اگر با دقت نظر و به صورت تمام عيار اجرا شود، مي‌تواند آثار مثبتي براي اقتصاد کشور داشته باشد، اظهار داشت: ريال امروزه کاربرد خود را از دست داده و مردم در زندگي روزمره از تومان استفاده مي‌کنند، بنابراين تبديل ريال به تومان اقدام خوبي است که با زندگي روزمره مردم هم تطابق دارد.

وي افزود: حذف چهار صفر در بسياري از کشورها نمونه‌هاي مشابهي دارد و حتي بيشتر از چهار صفر هم از پول ملي اين کشورها کم شده است و امور حسابداري را روان مي‌کند، اما در اين زمينه بحثي مطرح است که بايد ابتدا ثباتي را در نرخ تورم ايجاد کنيم و پس از ثبات گام بعدي را برداريم.

معاون اسبق بانک مرکزي خاطرنشان کرد: با اجراي اين طرح در فضاي فعلي که رکود تورمي در کشور حاکم است و در آينده نزديک نيز با توجه به موج فزاينده نقدينگي شايد به سادگي نتوانيم افسار تورم را در اختيار خود بگيريم، ممکن است  يکي دو سال آينده شرايط به وضعيت فعلي بازگردد و کارکرد خود را از دست بدهد.

تهرانفر ادامه داد: تصميم بهينه در اين زمينه اين است که ابتدا تمام ارکان دولت و حاکميت به بانک مرکزي کمک کنند تا ابتدا اسب سرکش تورم را در اختيار بگيريم و زماني که بر تورم مسلط شديم حذف صفر را در دستور کار قرار دهيم.

مديرعامل بانک کارآفرين تاکيد کرد: اکنون شرايط ثبات برقرار نيست و ممکن است با حذف چهار صفر برخي اتفاقات پيش‌بيني نشده رخ دهد، مثلا براي ارقام زير هزار تومان تورمي را شاهد باشيم که نارضايتي‌هايي را ايجاد خواهد کرد و طرح را از مسير اصلي منحرف مي‌کند.

وي تصريح کرد: اين طرح اکنون نيز اثرات مثبتي خواهد داشت، اما با توجه به اينکه نمي‌توان تورم را کنترل کرد، ممکن است قبل از اجراي کامل انتقاداتي را در پي داشته باشد که اصل کار را مخدوش مي‌کند.