پرداخت 4 ميليارد دلار وام براي تامين طرح هاي صنعتي

تاریخ انتشار : 1397/07/18

بانک صنعت و معدن تا پايان شهريور امسال بيش از چهار ميليارد و 125 ميليون دلار تسهيلات ارزي از محل صندوق توسعه ملي براي تامين مالي طرح هاي صنعتي کشور پرداخت کرد.

به گزارش سه شنبه تارنماي بانک صنعت و معدن، در نيمه نخست امسال ميزان تسهيلات مصوب از محل صندوق توسعه ملي به 10 ميليارد و 500 ميليون دلار رسيد که به 319 طرح صنعتي اختصاص يافت.
برپايه اين گزارش، در اين مدت 289 طرح با تسهيلاتي افزون بر هشت ميليارد و 500 ميليون دلار از محل اين صندوق در بانک صنعت و معدن امضا شد.
از سوي ديگر، اعتباراتي براي 482 طرح به مبلغ پنج ميليارد و 400 ميليون دلار از محل صندوق توسعه ملي در اين بانک گشايش يافته است.
به گزارش ايرنا، بانک صنعت و معدن چندي پيش اعلام کرد: اين بانک از آغاز امسال تا پايان خردادماه مبلغ 944 ميليون يورو اعتبار اسنادي ارزي را براي تامين مالي طرح هاي صنعتي کشور گشايش کرد.
بانک صنعت و معدن در سال هاي اخير طرح هاي زيربنايي زيادي را در زمينه پتروشيمي، سيمان، نيروگاه، فولاد، راه آهن و غيره تامين مالي کرده که برخي از اين طرح ها به بهره برداري رسيده است.