بررسي متغير هاي پولي براي بازنگري نرخ سود

تاریخ انتشار : 1397/04/19

قائم مقام بانک مرکزي از احتمال بازنگري نرخ سود سپرده ها خبر داد و گفت: بررسي متغيرهاي پولي و به خصوص نرخ هاي سود از اولويت هاي مطالعاتي و سياست گذاري بانک مرکزي است.

اکبر کميجاني در گفتگو با خبرنگار ايبِنا درباره احتمال تغيير نرخ سود بانکي، افزود: با مطالعاتي که در جريان است نرخ هاي سود بانکي مورد بازنگري قرار خواهد گرفت .

قائم مقام بانک مرکزي تصريح کرد: البته بررسي متغييرهاي پولي و به خصوص نرخ هاي سود همواره از اولويت هاي مطالعاتي و سياست گذاري بانک مرکزي است و بنا به شرايط در اين باره تصميم گيري خواهد شد.

وي درباره حمايت بانک مرکزي و سيستم بانکي از بخش توليد و اشتغال کشور، اظهار داشت: بخشي از منابع پيش بيني شده براي تسهيلات دهي بانک ها طي سال هاي ۹۵ و ۹۶، به بحث حمايت از توليد و اشتغال بنگاه هاي کوچک و متوسط اختصاص يافت.

کميجاني افزود: خوشبختانه با توجه به بررسي هاي صورت گرفته  موارد اثر بخش بوده و با توجه به تمامي اين اقدامات و بررسي هاي صورت گرفته، جمع بندي لازم انجام شده و ظرف چند روز آينده برنامه و سياست بانک مرکزي در اين زمينه اعلام خواهد شد.

قائم مقام بانک مرکزي گفت: تخصيص بخشي از توان تسهيلات دهي پرداختي بانک ها به صنايع کوچک و متوسط (SME ) و همچنين اشتغال زايي به دنبال سياست هاي اجرايي در سال ۹۵ و ۹۶، از جمله برنامه ها و اولويت هاي بانک مرکزي است.

به گزارش ايبِنا، طي چند سال اخير، با روي کار آمدن موسسات مالي غير مجاز، مسابقه اي با نام نرخ سود در سيستم بانکي کشور ايجاد شد و حتي نرخ سپرده ها به مرز ۳۰ درصد هم رسيد که با هرج مرج و آشفتگي که در بازار ايجاد شد، بانک مرکزي وارد عمل شد و اقدام به تغيير و کاهش نرخ سود سپرده هاي بانکي کرد.

در همين راستا بانک مرکزي به دفعات نرخ سود را از حدود ۳۰ درصد کاهش داد و در آخرين مرحله شهريور ماه ۱۳۹۶ تاکنون، نرخ سود سپرده ها ۱۵ درصد اعلام شد. اما با نزديک شدن به شهريور ماه سال جاري  و سررسيد  اوراق مشارکت ريالي با نرخ ۲۰ درصدي شايعات و اظهار نظرهاي متفاوتي درباره تغيير نرخ سود سپردهاي بانکي به گوش مي رسد.