چهارشنبه, 02 اسفند 1396
شنبه, 14 اسفند 1395 ساعت 09:08

اطلاعیه 23-95

برگزاری کلاس آشنایی با اصلاحات قانون مالیات های مستقیم به سال آینده موکول شد

پیرو اطلاعیه شماره 22 مبنی بر برگزاری کلاس آشنایی شرکت های عضو با تغییرات و اصلاحات قانون مالیات های مستقیم و به منظور جلوگیری از ضرر و زیان ناشی از تنظیم نادرست فرم های مالیاتی، به آگاهی می رساند با توجه به اینکه حد نصاب مورد نظر حاصل نشد برگزاری این کلاس به سال بعد موکول شد.

ورود اعضا